Campusronde bij de Faculteit der Medische Wetenschappen

Maandagmiddag 27 november staan we met AKKUraatd op de Medische faculteit. We komen er achter dat de Medische studenten  geen vaste pauzetijd hebben en dat we daardoor helaas minder studenten spreken dan we zouden willen. Maar alle punten die we hebben meegekregen lees je in dit verslag!

Een student kaart hetzelfde probleem aan als wat wij al ondervonden: er zijn geen vaste pauzetijden. Dit is onhandig als je iets op een andere faculteit zou willen doen. Daarnaast is niet op elk moment het restaurant open waardoor sommige studenten de openingstijden wat ruimer zouden willen. Aan andere ruimten kan ook wat

Lees verder

Campusronde bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Op 20 november stond AKKUraatd samen met de FSR van Rechten in de hal van het Grotiusgebouw. We hebben die middag onze krachten gebundeld om de mening van de rechtenstudenten te vragen. Met de markeerstiften die we hadden ingekocht, hebben we al veel rechtenstudenten blij gemaakt. AKKUraatd zal ook haar best gaan doen voor de verbeterpunten die je hieronder kan lezen. De punten kunnen worden verdeeld onder ‘ruimte’, ‘online’ & ‘onderwijs’. 

Ruimte
Afbeeldingsresultaat voor grotiusgebouwDe studenten die we hebben gesproken hebben meerdere keren klachten laten horen over het gebouw zelf en/of diensten die daar aangeboden worden. Zo hebben we heel vaak gehoord …

Lees verder

The international classroom should be more than just a clever gimmick

[Dit artikel verscheen op 21-11-2017 op VOXweb]

Radboud University is seeking further internationalisation, which necessarily calls for an international classroom. Job Veltman en Cecile Collin from the student faction AKKUraatd support internationalisation and the international classroom if it improves education. However, this is of course easier said than done.

Radboud University is currently drafting plans to follow up on its internationalisation plans. With the university attracting an increasing number of international students, and with English becoming the standard language of instruction in Dutch lecture halls, developing these plans is an absolute must. One of the main sticking points is

Lees verder

AKKUraatd tegen onduidelijk plan Honours Academy

Studentenpartij AKKUraatd gaat in de Gezamenlijke Vergadering (GV) tegen de nieuwe opzet van de Radboud Honours Academy stemmen. De formele stemming en het overleg over de plannen met het College van Bestuur is pas op 4 december, maar de plannen die het College heeft ingediend zijn wat AKKUraatd betreft bij voorbaat kansloos. Fractievoorzitter Lieve Heijsters legt uit waarom: ‘Het College wil dat wij instemmen met een onduidelijke samenvatting van het uiteindelijke beleidsplan. Over dat beleidsplan hebben wij vervolgens niets te zeggen. Met de stukken die nu voorliggen kunnen wij niets.’

De discussie over de invulling van de Radboud Honours Academy …

Lees verder

AKKUraatd doet verslag van de 121ste GV

Maandag 6 november vond de 121ste Gezamenlijke Vergadering (GV) van de Radboud Universiteit plaats. De leden van de Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad (die het personeel van de universiteit vertegenwoordigt) overleggen in de GV met het College van Bestuur (CvB) van de universiteit. Deze keer wordt onder andere gesproken over de nieuwbouwplannen van de universiteit en het niveau van het Engels van docenten.

Vandaag zit AKKUraatd’er Fatbardha Selmani namens de Universitaire Studentenraad de vergadering voor. Na de opening door Fatbardha komt het verslag van de vorige GV aan bod. Het ging toen over de Wet Versterking Bestuurskracht. Naleving van deze

Lees verder