Archive | GV-verslagen RSS feed for this section

AKKUraatd doet verslag van de 117e Overleg GV-CvB!

Op maandag 10 april om 13.30 ging de 117e Overleg GV-CvB vergadering van start. Op de agenda stonden twee belangrijke punten, namelijk het taalbeleid van de Radboud Universiteit en de effecten van het leenstelsel op studenten. Ook in de rondvraag kwamen interessante onderwerpen aan bod. Er werden vragen gesteld over geluidsoverlast tijdens tentamens in het Radboud Sportcentrum en de stand van zaken wat betreft de uitbreiding van de pilot met afvalscheidingsstations op de campus.

 
01. Foto Isa Corbeek (KLEIN)

Isa Corbeeck

 
02. Foto Dinja de Vries (KLEIN)

Dinja de Vries

 
03. Foto Michelle Snaterse (KLEIN)

Michelle Snaterse

Taalbeleid RU

 De Radboud Universiteit heeft zich als doel gesteld om in 2020 een tweetalige universiteit te zijn. …

Lees verder

Een Bruisend Studentenleven: de status quo!

Het leven van een student houdt meer in dan alleen in de collegebanken zitten. De universiteit moet ruimte bieden om je naast je studie te ontwikkelen. Studenten die een bestuur van een studie- of studentenvereniging doen, een onderneming starten of vrijwilligerswerk doen, moeten hun onderwijs goed kunnen indelen, bijvoorbeeld door middel van flexstuderen. Daarnaast zijn ruimere openingstijden van gebouwen, maar ook verminderde werkgroepverplichtingen ondersteunende faciliteiten voor de actieve student. AKKUraatd ziet een academische opleiding als meer dan alleen het volgen van onderwijs en wil de beste faciliteiten zodat je jouw studententijd ten volste kan benutten. Lees hier wat wij …

Lees verder

Goed Onderwijs: Status quo?

Afgelopen verkiezingen toonden wij jullie ons verkiezingsprogramma. Daarbij staat Goed onderwijs op plek één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen.
Helaas zien wij ook steeds meer verschoolsing door het uitvaardigen van diverse rendementsmaatregelen. Dergelijke maatregelen horen volgens ons niet thuis op een universiteit. Daarnaast hecht AKKUraatd waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wij zien daarin veel kansen. Wil jij weten hoe wij deze visie toepassen op de universiteit? Lees dan verder!

Geen rendementsmaatregelen

Rendementsmaatregelen zoals B-5 en M-2 bestonden nog bij Faculteit der Rechsgeleerdheid. Deze zijn

Lees verder

Verslag van de 115e OGV (30 januari 2017)

 

Maandag 30 januari vond de 115e Overleg Gezamenlijke Vergadering (OGV) plaats, tussen de UGV en het CvB. Het belangrijkste van de vergadering betrof de notitie Flexstuderen van de USR, geschreven door onder andere onze fractievoorzitter Dinja de Vries. Tevens was dit de eerste notitie vanuit de Universitaire Studentenraad (USR). De discussie over Flexstuderen was snel gevoerd, maar dat gold niet voor de Rondvraag die uit maar liefst twintig vragen bestond, waaronder enkele van Michelle en Isa.

 
01. Foto Isa Corbeek (KLEIN)

Isa Corbeeck

 
02. Foto Dinja de Vries (KLEIN)

Dinja de Vries

 
03. Foto Michelle Snaterse (KLEIN)

Michelle Snaterse

Het eerste belangrijke agendapunt betrof de terreinaanpassingen van de campus in het gebied van Heyendaal …

Lees verder

Verslag 114e OGV

Maandag 5 december begint me teen cadeautje voor de universitaire medezeggenschap: De voorbereidende vergadering (VGV) , de overleg vergadering (OGV) en de afsluitende vergadering (AGV) vinden allemaal plaats op dezelfde dag. Na de VGV sluit ik  aan om  de 114e OGV vast te leggen. Een bijzondere vergadering, want we hebben hoog geëerd bezoek: Het Stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit (SKU) zal vandaag deelnemen aan de vergadering.  Het is 14:33 en we beginnen!

De agenda ligt vast en we startten met de notulen van de vorige OGV. De tekstuele opmerkingen zijn ingestuurd en worden in sommige gevallen nog even benadrukt. …

Lees verder