Archive | GV-verslagen RSS feed for this section

AKKUraatd doet verslag van de 122ste GV

Het BSA, de Honours Academy, de begroting – maandag 4 december bespreekt de USR onder andere deze belangrijke punten. En bij alledrie maakt AKKUraatd zich weer hard voor goed onderwijs, studentenleven voor iedereen, sterke medezeggenschap en duurzaamheid. Die inzet blijkt niet zonder effect te zijn. Ook stemt de GV over een nieuw privacybeleid, een verkiezingspunt van AKKUraatd. Het is ook een bijzondere vergadering: het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit komt vandaag op bezoek.

Maar zoals altijd begint de vergadering met de mededelingen van het College van Bestuur (CvB). Daarbij is meteen goed te zien dat de strategie van AKKUraatd

Lees verder

AKKUraatd doet verslag van de 121ste GV

Maandag 6 november vond de 121ste Gezamenlijke Vergadering (GV) van de Radboud Universiteit plaats. De leden van de Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad (die het personeel van de universiteit vertegenwoordigt) overleggen in de GV met het College van Bestuur (CvB) van de universiteit. Deze keer wordt onder andere gesproken over de nieuwbouwplannen van de universiteit en het niveau van het Engels van docenten.

Vandaag zit AKKUraatd’er Fatbardha Selmani namens de Universitaire Studentenraad de vergadering voor. Na de opening door Fatbardha komt het verslag van de vorige GV aan bod. Het ging toen over de Wet Versterking Bestuurskracht. Naleving van deze

Lees verder

AKKUraatd doet verslag van de 120ste GV

Maandagmiddag 2 oktober komt de nieuwe Gezamenlijke Vergadering (GV) van de Radboud Universiteit voor het eerst in collegejaar 2017-2018 weer bij elkaar. De leden van de Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad (die het personeel van de universiteit vertegenwoordigt) overleggen in de GV met het College van Bestuur (CvB) van de universiteit. Er staat al meteen een aantal belangrijke punten op de agenda, zoals studentenwelzijn en de benoeming van Pieter Duisenberg tot VSNU-voorzitter.

Het CvB vertelt over de enquête studentenwelzijn, waar vorig collegejaar 6000 studenten aan deelnamen. Uit deze antwoorden zijn tien thema’s gehaald die nog verdere aandacht nodig hebben van

Lees verder

AKKUraatd doet verslag van de 117e Overleg GV-CvB!

Op maandag 10 april om 13.30 ging de 117e Overleg GV-CvB vergadering van start. Op de agenda stonden twee belangrijke punten, namelijk het taalbeleid van de Radboud Universiteit en de effecten van het leenstelsel op studenten. Ook in de rondvraag kwamen interessante onderwerpen aan bod. Er werden vragen gesteld over geluidsoverlast tijdens tentamens in het Radboud Sportcentrum en de stand van zaken wat betreft de uitbreiding van de pilot met afvalscheidingsstations op de campus.

 
01. Foto Isa Corbeek (KLEIN)

Isa Corbeeck

 
02. Foto Dinja de Vries (KLEIN)

Dinja de Vries

 
03. Foto Michelle Snaterse (KLEIN)

Michelle Snaterse

Taalbeleid RU

 De Radboud Universiteit heeft zich als doel gesteld om in 2020 een tweetalige universiteit te zijn. …

Lees verder

Een Bruisend Studentenleven: de status quo!

Het leven van een student houdt meer in dan alleen in de collegebanken zitten. De universiteit moet ruimte bieden om je naast je studie te ontwikkelen. Studenten die een bestuur van een studie- of studentenvereniging doen, een onderneming starten of vrijwilligerswerk doen, moeten hun onderwijs goed kunnen indelen, bijvoorbeeld door middel van flexstuderen. Daarnaast zijn ruimere openingstijden van gebouwen, maar ook verminderde werkgroepverplichtingen ondersteunende faciliteiten voor de actieve student. AKKUraatd ziet een academische opleiding als meer dan alleen het volgen van onderwijs en wil de beste faciliteiten zodat je jouw studententijd ten volste kan benutten. Lees hier wat wij …

Lees verder