AKKUraatd tegen onduidelijk plan Honours Academy

Posted Geplaatst in Opinie

Studentenpartij AKKUraatd gaat in de Gezamenlijke Vergadering (GV) tegen de nieuwe opzet van de Radboud Honours Academy stemmen. De formele stemming en het overleg over de plannen met het College van Bestuur is pas op 4 december, maar de plannen die het College heeft ingediend zijn wat AKKUraatd betreft bij voorbaat kansloos. Fractievoorzitter Lieve Heijsters legt uit waarom: ‘Het College wil dat wij instemmen met een onduidelijke samenvatting van het uiteindelijke beleidsplan. Over dat beleidsplan hebben wij vervolgens niets te zeggen. Met de stukken die nu voorliggen kunnen wij niets.’

De discussie over de invulling van de Radboud Honours Academy …

NOS op 3 over burn-outs

Posted Geplaatst in Opinie

Dinja de Vries, fractielid en voormalig fractievoorzitter, werd gefilmd door NOS op 3 om te praten over burn-outs onder studenten, iets waar ze zelf ook last van heeft. Hoewel ze geen officiële diagnose ‘burn-out’ heeft, moet ze het voor het eerst in jaren rustiger aan doen. De druk op studenten komt steeds hoger te liggen. Om een goede baan te vinden is het belangrijk dat studenten zich onderscheiden door extra activiteiten zoals commissiewerk of een bestuursjaar. De invoering van het leenstelsel zorgt er ook voor dat studenten geneigd zijn meer uren aan bijbanen te besteden. Al met al zorgt dit

AKKUraatd te gast bij radiostation N1

Posted Geplaatst in Opinie
Job Veltman

AKKUraatd was afgelopen zondag (22-10-2017) uitgenodigd bij N1 in het programma Studio de Streek, samen met asap, om te praten over de Universitaire Studentenraad. Verschillende topics werden aangestipt, zoals studentenwelzijn en internationalisering.

Job legt perfect uit wat onze vier speerpunten zijn: goed onderwijs, een studentenleven voor iedereen, een duurzame universiteit en sterke medezeggenschap. Een studentenleven moet voor iedereen zijn: niet alleen voor actieve studenten maar ook voor studenten met een beperking, studenten die niet lekker in hun vel zitten of mantelzorger zijn. ‘Het is een groot probleem en dit is te lang te veel onderschat hoeveel druk er

De Radboud Introductie wordt onderdeel van het festivalseizoen

Posted Geplaatst in Opinie

[Dit artikel verscheen als ingezonden stuk op 12 oktober 2017 op ANS-online]

Tessa van Erp en Iris Pieneman reageren namens AKKUraatd op het nieuws dat de introductieweekenden vervangen zullen worden door een festival. Ze zijn blij met deze ontwikkeling en doen enkele suggesties voor de precieze invulling van dit nieuwe concept.

Vanaf het komende academische jaar zal het programma van de Radboud Introductie een grote verandering ondergaan; de introductieweekenden zullen plaatsmaken voor een introfestival. AKKUraatd ontvangt al meerdere jaren gemengde signalen over de introductieweekenden en vindt het tijd voor verandering. ‘Wij zijn enthousiast over deze nieuwe invulling van

‘Wij moeten het bestuur op het matje roepen, niet andersom’

Posted Geplaatst in Opinie

[Dit artikel verscheen op 28-06-2017 op VOXweb en is geschreven door Mathijs Noij]

De miljoenen die vrijkomen door de afschaffing van de basisbeurs splijten de Nijmeegse medezeggenschap. Studentenraadsleden Dinja de Vries (AKKUraatd) en Pim ten Broeke (NSSR) voeren het kritische deel van de raad aan. ‘Wij hebben de plicht om het college ter verantwoording te roepen.’

Dinja de Vries en Pim ten Broeke. Foto: Marjolein van Diejen

Dit collegejaar hebben studenten voor het eerst instemmingsrecht op de begroting – althans over dat deel dat gaat over de besteding van het vrijgekomen geld uit de afschaffing van de basisbeurs. Die stemming