AKKUraatd levert voorzitter Universitaire Studentenraad

Posted Geplaatst in Lijst 2017, ruGV, Verkiezingen
Fatbardha Selmani (Voorzitter XXIe USR)

Komend jaar levert AKKUraatd de voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR). Met de installatie van de XXIe USR van de Radboud Universiteit vanochtend (d.d. 04-09-2017) is bekend geworden dat Fatbardha Selmani komend jaar als voorzitter zitting zal nemen.

Fatbardha Selmani is blij met de functie die ze zal vervullen: ‘We zijn blij dat we na vier jaar weer de voorzitter mogen leveren voor het presidium van de USR. Ik kijk er naar uit om als voorzitter de belangen te behartigen van elke student  aan de Radboud Universiteit. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen

Een Bruisend Studentenleven: de status quo!

Posted Geplaatst in Activiteiten, GV-verslagen, ruGV, Verantwoording

Het leven van een student houdt meer in dan alleen in de collegebanken zitten. De universiteit moet ruimte bieden om je naast je studie te ontwikkelen. Studenten die een bestuur van een studie- of studentenvereniging doen, een onderneming starten of vrijwilligerswerk doen, moeten hun onderwijs goed kunnen indelen, bijvoorbeeld door middel van flexstuderen. Daarnaast zijn ruimere openingstijden van gebouwen, maar ook verminderde werkgroepverplichtingen ondersteunende faciliteiten voor de actieve student. AKKUraatd ziet een academische opleiding als meer dan alleen het volgen van onderwijs en wil de beste faciliteiten zodat je jouw studententijd ten volste kan benutten. Lees hier wat wij …

Goed Onderwijs: Status quo?

Posted Geplaatst in Activiteiten, GV-verslagen, ruGV, Verantwoording

Afgelopen verkiezingen toonden wij jullie ons verkiezingsprogramma. Daarbij staat Goed onderwijs op plek één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen.
Helaas zien wij ook steeds meer verschoolsing door het uitvaardigen van diverse rendementsmaatregelen. Dergelijke maatregelen horen volgens ons niet thuis op een universiteit. Daarnaast hecht AKKUraatd waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wij zien daarin veel kansen. Wil jij weten hoe wij deze visie toepassen op de universiteit? Lees dan verder!

Geen rendementsmaatregelen

Rendementsmaatregelen zoals B-5 en M-2 bestonden nog bij Faculteit der Rechsgeleerdheid. Deze zijn

#ruGV 13 april 2015: instemming, cadeautje, cultuurcentrum en judicia

Posted Geplaatst in ruGV

GVEen GV met veel interessante onderwerpen voor studenten. Hieronder kun je kort teruglezen wat er besproken is.

Instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting
Naar aanleiding van een brief van de USR over de gevolgen van het leenstelsel stelde fractielid Ewoud de vraag aan het CvB of het CvB een uitzondering wilde aanvragen voor de medezeggenschap in Nijmegen. Op basis van de katholieke identiteit zou het CvB kunnen voorkomen dat de Nijmeegse medezeggenschap instemming krijgt op de hoofdlijnen van de begroting, zoals de medezeggenschap alle universiteiten nu krijgen na invoering van het leenstelsel. Het CvB gaf echter aan deze uitzondering niet …

#ruGV 2 maart 2015: jubileum, valorisatie en ICT

Posted Geplaatst in ruGV

De gezamenlijke vergadering van 2 maart was alweer de 100e gezamelijke vergadering en daar hoorde natuurlijk taart bij! Hij werd geopend door de voorzitter van de Ondernemingsraad (OR) met een speech. De collegevoorzitter Gerard Meijer vulde aan dat het College van Bestuur op de Radboud Universiteit een open vergadercultuur kent. Er wordt naar elkaar geluisterd en door problemen vroegtijdig te bespreken en de medezeggenschap daarbij te betrekken worden eventuele problemen ook snel opgelost. Ook werd er nog gesproken over dat de Radboud Universiteit zicht tegen de promotiestudent uitspreekt.

Valorisatie
Er was een presentatie over valorisatie. Valorisatie is kort door de …