LSVb: pak oorzaken fraude hoger onderwijs aan

Posted 1 reactieGeplaatst in Geen categorie

Utrecht, 31 oktober 2011 –  De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) pleit voor een grondige aanpak van fraude en de oorzaken van fraude. Belangrijkste oorzaak is de zwaardere studielast en de grotere financiële druk op studenten, zo blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse universiteitsblad Vox. Het huidige regeringsbeleid, gericht op studierendement, vergroot deze druk.

Staatssecretaris voor Hoger Onderwijs, Halbe Zijlstra wil de komende maanden extra maatregelen invoeren die de financiële druk op studenten nog verder opvoert. Examinatoren verwachten dat de stijgende trend van fraude doorzet nu het Bindend Studie Advies breder wordt ingezet en de langstudeerboete is ingevoerd.

Met het afschaffen …

Speerpunten 2011-2012: Onderwijskwaliteit staat centraal

Posted Geplaatst in Geen categorie

In aanloop naar de verkiezingen worden op de website de kernpunten van het verkiezingsprogramma van AKKUraatd uitgelicht. Het volledige programma is hier te vinden. Het speerpunt dat in dit bericht centraal staat is onderwijskwaliteit.

Want kwalitatief goed onderwijs is niet alleen een recht voor iedere student, het is ook van levensbelang voor zowel de maatschappij in haar geheel als de student zelf. Studenten moeten uitgedaagd worden om zich maximaal in te zetten voor hun opleiding. Kleinschalig onderwijs en waar nodig een intensivering van het onderwijs zijn middelen om tot een grotere uitdaging te komen.

Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen …

Meicyclus 2011

Posted Geplaatst in Geen categorie

Hierbij de nieuwsbrief van de USR. In de Senaatszaal wordt op 16 mei om 14.00 uur de overleg vergadering met het CvB gehouden. Hierin wordt onder andere het profileringsfonds, het milieubeleidsplan, het studentenstatuut, het model faculteitreglement en de algemene
studentenenquête 2010 besproken. Verder wil ik jullie namens de USR alvast veel plezier en succes wensen tijdens de
verkiezingen van 20 t/m 26 mei.

Voldoendes herkansen
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien op ANS-online (http://www.ans-online.nl/blog/gangvan-zaken-verdient-geen-schoonheidsprijs) en de nieuwssite (http://www.ru.nl/nieuws/@808946/5-5-tentamens/) heeft het CvB een aanvulling verstuurd op de model-OER. Deze aanpassingen zijn gedaan nadat wij de model-OER hebben besproken …

AKKUraatd #6, Patty Claassens, stelt zich voor

Posted Geplaatst in Geen categorie

Mijn naam is Patty Claassens en ik ben nummer zes op de AKKUraatd lijst. Echter zoals studenten meer zijn dan hun studentnummer, ben ik meer dan alleen nummer zes. Sinds 2008 studeer ik Politicologie in Nijmegen. Naast hobby’s zoals lekker eten, dansen en naar culturele evenementen gaan, van toneel tot concerten, zet ik me sinds het begin van mijn studie actief in voor de belangen van de studenten.

Al in mijn eerste jaar ben ik schaduwlid geworden van de opleidingscommissie en het collegejaar daarna ben ik voorzitter geweest van de studentgeleding van diezelfde OLC. Daarnaast ben ik bij de studievereniging …