AKKUraatd met reces. Tot bij de Infomarkt!

Posted Geplaatst in Geen categorie

AKKUraatd is tot week 34 met reces, oftewel we zijn er weer tijdens de introductie van de Radboud Universiteit. Het afgelopen jaar hebben wij veel onderwerpen voorbij zien komen, waaronder flexstuderen, gescheiden afvalbakken, de welzijnsenquête, cursusevaluaties en het studievoorschot. Voor alle verschillende heeft AKKUraatd zich ook dit jaar ingezet. Dat werd beloond tijdens de verkiezingen, waarin AKKUraatd vier zetels in de USR heeft verkregen! Nu dragen wij het stokje over aan onze opvolgers en je ziet ons terug op de intromarkt tijdens de introductie. Iedereen bedankt!

(Wil je meer weten over wat AKKUraatd allemaal gedaan heeft dit jaar? Lees dan

‘Tijd voor herbezinning op internationalisering’

Posted Geplaatst in Opinie

[Dit artikel verscheen als ingezonden stuk op 16 mei 2017 op www.voxweb.nl]

Op Radboud Internationaliseringsdag roept fractievoorzitter Dinja de Vries met onderstaand opiniestuk op om kwaliteit boven kwantiteit te verkiezen.

Dinja de Vries

Internationalisering is één van de paradepaardjes van de Radboud Universiteit. Er zijn zeer ambitieuze doelen gesteld: in 2018 is de Radboud Universiteit een tweetalige universiteit en gaat de helft van de Nijmeegse studenten naar het buitenland. AKKUraatd is blij met deze ontwikkeling, maar soms lijkt er echter een soort internationaliseringskoorts te heersen; méér studenten naar het buitenland, méér Engelstalige studies. AKKUraatd pleit voor een herbezinning op …

Pijler Sterke Medezeggenschap: De status Quo!

Posted Geplaatst in Activiteiten, Verantwoording

De Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad vertegenwoordigen de student op alle niveaus. Mede door de bijzondere identiteit van de Radboud Universiteit is het belangrijk dat de medezeggenschap en de besturen constructief kunnen samenwerken. Dit zal de kwaliteit van de Radboud Universiteit op vele vlakken ten goede komen. Lees hier wat wij dit jaar hebben gedaan aan de punten uit ons verkiezingsprogramma!

Student-lid in het College van Bestuur

Een student-lid in het College van Bestuur zou de band tussen de studenten en bestuurders van de universiteit versterken. Zo is het College van Bestuur tijdig op de hoogte van …

Pijler duurzame universiteit: De status Quo!

Posted Geplaatst in Activiteiten, Verantwoording

Een universiteit heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving. AKKUraatd vindt dat het belang van duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is. Duurzaamheid wordt niet enkel bereikt door kleine veranderingen, maar ook op beleidsniveau dienen verdere stappen te worden gemaakt. De kennis en innovatieve kracht die aanwezig zijn op de universiteit hebben groot potentieel om niet alleen een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de universiteit, maar ook aan efficiënte toepassingen buiten de universiteit. De universiteit kan hierbij fungeren als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en als proeftuin voor deze innovaties. In ons verkiezingsprogramma hebben wij enkele concrete zaken …

AKKUraatd doet verslag van de 117e Overleg GV-CvB!

Posted Geplaatst in GV-verslagen

Op maandag 10 april om 13.30 ging de 117e Overleg GV-CvB vergadering van start. Op de agenda stonden twee belangrijke punten, namelijk het taalbeleid van de Radboud Universiteit en de effecten van het leenstelsel op studenten. Ook in de rondvraag kwamen interessante onderwerpen aan bod. Er werden vragen gesteld over geluidsoverlast tijdens tentamens in het Radboud Sportcentrum en de stand van zaken wat betreft de uitbreiding van de pilot met afvalscheidingsstations op de campus.

 
01. Foto Isa Corbeek (KLEIN)
Isa Corbeeck
 
02. Foto Dinja de Vries (KLEIN)
Dinja de Vries
 
03. Foto Michelle Snaterse (KLEIN)
Michelle Snaterse

Taalbeleid RU

 De Radboud Universiteit heeft zich als doel gesteld om in 2020 een tweetalige universiteit te zijn. …