Val Kabinet Rutte: gevolgen voor de student?!

Op maandag 23 april zou het wetsvoorstel Studeren is Investeren besproken worden in de Tweede Kamer en op 26 april zou het ter stemming worden gebracht. Echter, door de val van het Kabinet Rutte is de bespreking van dit wetsvoorstel dusdanig uitgesteld dat de maatregelen sowieso niet meer voor het collegejaar 2012-2013 kunnen gaan gelden. Na het mei-reces, op 8 mei,  besluit de Tweede Kamer of het wetsvoorstel Studeren is Investeren inderdaad controversieel verklaard wordt en daardoor niet meer door een demissionair (aftredend) Kabinet in de Kamer gebracht mag worden. Dit zou betekenen dat pas na de verkiezingen duidelijk wordt wat er met dit wetsvoorstel gaat gebeuren.

Maatregelen opgenomen in het wetsvoorstel Studeren is Investeren:

• Afschaffing van de basisbeurs in de masterfase
Daarmee hebben studenten dus enkel nog recht op een basisbeurs als onderdeel van de prestatiebeurs gedurende de nominale duur van de bacheloropleiding.
• Verkorting van het recht op een OV-kaart naar nominaal + 1 jaar
Op dit moment hebben studenten recht op een OV-kaart gedurende de nominale studieduur (bachelor en master) + 3 jaar. Dit zou dus met twee jaar verkort worden.
• Strengere eisen om in aanmerking te komen voor de aanvullende beurs
Deze maatregel zou o.a. inhouden dat studenten met weigerachtige of onvindbare ouders geen aanspraak meer kunnen maken op de aanvullende beurs. Lees in onderstaande berichten over de succesvolle lobby van AKKUraatd bij het College van Bestuur om andere universiteiten aan te sporen om zich hiertegen uit te spreken.

Verdere informatie over bezuinigings- en rendementsmaatregelen in het hoger onderwijs en de gevolgen voor studenten aan de Radboud Universiteit is te vinden via www.watzijndeplannen.info.

Studenten die meer dan een jaar uitloop hebben op hun bachelor- of hun masteropleiding moeten er wel vanuit gaan dat zij per september 2012 de langstudeerdersboete moeten gaan betalen. Echter, er zijn nog twee processen gaande die dit misschien kunnen veranderen. Ten eerste is deze ‘langstudeerdersboete’ door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen, onder voorwaarde dat er een goede regeling zou komen voor deeltijdstudenten (motie Ganzevoort). Dit is nog niet waargemaakt en de vraag is of dit wel nog gedaan moet worden om deze maatregelen inderdaad aangenomen te laten zijn in de Tweede én Eerste Kamer. En zo ja, of een demissionair Kabinet dit wel nog kan doen, zodat de boete per september inderdaad geheven kan worden. Ten tweede loopt de rechtszaak tegen de langstudeerdersboete nog. Maandag 21 mei om 9.30 vindt deze openbare rechtszaak plaats in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Lees hier de toelichting op de huidige stand van zaken m.b.t. de val van het Kabinet en de maatregelen in het hoger onderwijs van de Landelijke Studenten Vakbond. (LSVb)

De maatregelen uit het wetsvoorstel Studeren is Investeren maken dus geen onderdeel uit van het bezuinigingspakket waarover CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUniet het op donderdag 26 april eens zijn geworden. Een kort overzicht van de maatregelen die Nederland wel te wachten staan is hier te vinden.