USR UPDATE #1: Opstarten & sectorplan Corona

Op 5 september is de nieuwe USR van 2022-2023 geïnstalleerd. Dit jaar vertegenwoordigen Noah, Hugo, Giovanni en Nienke AKKUraatd in de USR. Nienke neemt daarnaast ook deel in het Presidium van de USR, waar zij de rol van secretaris zal vervullen.

Voorafgaand aan de start van het academisch jaar zijn wij ingewerkt door onze AKKUraatd voorgangers en hebben wij met de gehele USR een trainingsweekend in Soeterbeeck gevolgd. We zijn dus goed van start gegaan met zowel de AKKUraatd fractie als de rest van de USR.

In de eerste cyclus stond meteen een belangrijk document op de planning, het sectorplan …

Lees meer

USR UPDATE #5: Fysieke cyclus & behandeling van het campusplan

Dag iedereen!

De vijfde cyclus is alweer voorbij voor de USR. Een hoogtepuntje is het feit dat we voor het eerst in tijden een volledig fysieke cyclus hebben gehad! Daarnaast hebben we in deze cyclus veel stukken behandeld die erg belangrijk zijn voor studenten.

Ten eerste hebben we het gehad over een zeer interessant document: het campusplan! Interessante ontwikkelingen die volgen uit het campusplan zijn de intentie om een autoluwe campus te creëren, extra horecagelegenheid, vergroening van de campus en verbetering van het campushart. Daarnaast komt er een nieuwe gebouw voor FdL en FFTR. Al dit goede nieuws bracht wel …

Lees meer

USR UPDATE #4: Vragen betreffende situatie in Oekraïne & het certificaat bestuurs- en medezeggenschapswerk

Dag iedereen!

 

In de vierde cyclus heeft AKKUraatd een aantal vragen opgesteld voor het college van bestuur naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Zo hebben wij, onder andere, aan hen gevraagd of er vanuit de universiteit een steunpunt komt voor alle getroffenen. Daarnaast hebben we gevraagd of de universiteit een statement maakt betreffende de situatie. Het CvB greep de kans om aan het begin van de vergadering al antwoord te geven op onze vragen. Zo is er nu een steunpunt voor studenten en medewerkers die getroffen zijn door de oorlog. Zij kunnen contact opnemen met info@ru.nl. Ook heeft …

Lees meer

USR UPDATE #3: Weblectures voor iedereen & verlaging BSA

Afgelopen cyclus zijn we weer druk bezig geweest. Zo hebben we in de Gezamenlijke Vergadering onder andere een notitie over het aanbieden van weblectures besproken. Deze notitie is afgelopen jaar al geschreven en ingediend door de vorige USR. Op deze notitie was nog niet het wenselijke antwoord gekomen, dus hebben wij besloten om de notitie met een paar extra opmerkingen opnieuw in te dienen. Tijdens de discussie met het College van Bestuur kwam naar voren dat onderwerpen zoals het weblecture beleid onderdeel zijn van de onderwijsvisie. Deze visie wordt op korte termijn herzien en de discussie is daarom ook uitgesteld. …

Lees meer