#1 Bart Zonneveld

Hoi allemaal!

Mijn naam is Bart Zonneveld en ik ben vierdejaars student Natuur- en Sterrenkunde. In mijn vrije tijd zeil ik graag, maar het liefst ben ik met andere studenten bezig met het organiseren van activiteiten. Daarom heb ik bij twee verenigingen met veel plezier een bestuursjaar gedaan.

Op dit moment ben ik Assessor op de bètafaculteit. Dat houdt in dat ik lid ben van het faculteitsbestuur en daar de andere bestuursleden adviseer over studentenzaken. Gedurende dit jaar ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in universiteitsbrede onderwerpen, zoals het tekort aan studiewerkplekken, in plaats van zaken die alleen op de bètafaculteit spelen.

Studenten worden nog niet altijd goed meegenomen in de besluitvorming op de universiteit. Soms heerst er zelfs een vijandige sfeer tussen de universitaire studentenraad en de bestuurders. Ik ga mijn ervaring inzetten om dit volgend jaar te tegen te gaan. Zo hoop ik samen met alle andere raadsleden er een productief en leuk jaar van te maken.


Hi everyone!

My name is Bart Zonneveld and I am now in my 4th year of my study Physics and Astronomy. In my spare time I like to go sailing, but I find the most joy in organising events with other students. That’s why I joined the board of two associations.

Currently,  I am the Assessor of the Faculty of Science. This means that I am a member of the faculty board and that I give advice to other members on topics regarding students. During this year I got  inspired in topics that are related to the whole university, instead of topics specific for the Faculty of Science, such as the shortage of student working spaces,

Currently students are not always properly involved in the decision-making of the university. Sometimes there exist even hostile feelings between the university student council and the executive board members.  I will try to utilize my experiences to prevent this from happening next year. This way I hope to make the upcoming year productive and exciting, together with all other fellow members of the council.