#1 Hugo van Bree

Nr. 1              Hugo van Bree
Spatial Planning


Hugo is 24 jaar oud en zit in zijn master Spatial Planning. Hij is zeer actief bij AKKU en in een verleden ook bestuurslid geweest van Postelein. Daarnaast heeft Hugo al ervaring in de medezeggenschap door deelname aan een Opleidingscommissie. Hugo is idealistisch, kritisch en uitgesproken; zijn kernwaarden zijn synoniem aan de speerpunten van AKKUraatd. Hij hoopt volgend jaar de stem van de student te vertegenwoordigen door veel met studenten in gesprek te gaan. Hugo gaat met veel enthousiasme de campagne tegemoet.