#1 Sarah Boulehoual

Hoi iedereen! Mijn naam is Sarah Boulehoual, ik ben 22 jaar oud en derdejaars Politicologie student.
Ik maak al twee jaar deel uit van het bestuur van Moslimstudentenvereniging Nijmegen (MSVN) en
vervul momenteel het voorzitterschap. Ik besteed mijn vrije tijd graag aan familie, vrienden en films
of series kijken! Hiernaast ben ik in mijn ‘happy place’ wanneer ik aan het schetsen/tekenen en
schilderen ben.

In de tijd dat ik de moslimstudenten van zowel de Radboud Universiteit als de HAN heb mogen
vertegenwoordigen, heb ik veel geleerd over medezeggenschap. Studentenrepresentatie is
hartstikke belangrijk. Ik kijk er erg naar uit om hier universiteitsbreed aan bij te dragen met mijn plek
op de lijst bij AKKUraatd. Ik zal mij in het bijzonder inzetten voor goed onderwijs, zoals het creëren
van ruimte in het curriculum voor loopbaanoriëntatie. Hiernaast moeten alle studenten betere begeleiding en ondersteuning gedurende het verloop van hun stage krijgen. Verder vind ik het belangrijk dat de universiteit bijdraagt aan duurzaamheid. Daarom pleit ik voor het verduurzamen van studiematerialen door deze te digitaliseren en (ver)koop platformen te ontwikkelen – goed voor de natuur en goed voor de portemonnee!

Ik ben enorm enthousiast en heb zin om me in te zetten voor dit en nog veel meer belangrijke
punten!


Hi everyone! My name is Sarah Boulehoual, I’m 22 years old and am a third-year Political Science
student. I have been a board member of Muslim Student Association Nijmegen (MSVN) for two years
now and am currently the chairwoman. I like to spend my free time with family, friends and watching
movies or series! In addition, I am in my ‘happy place’ when I am sketching/drawing and painting.

During the time that I have represented the Muslim student of both Radboud University and HAN, I
learned a lot about student participation. Student representation is extremely important. I am very
much looking forward to contribute university-wide with my place on the list at AKKUraatd.
Particularly, I will be committed to good education, such as creating space in the curriculum for
career orientation. In addition, all students should receive better guidance and support during
internships. I also think it is important that the university continues to contribute to sustainability.
That is why I advocate making study materials more sustainable by digitalizing them and developing
selling/buying platforms  – good for the nature and good for your wallet!

I am very enthusiastic and look forward to working on these and many more important points!