#10 Remy Richie

Hoi allemaal! Ik ben Remy, 22 jaar en zit nu in mijn derde jaar van de bachelor Science/Chemistry. Naast mijn studie ben ik actief binnen mijn studievereniging en de medezeggenschap. Nu wil ik mijn horizon verbreden en heb ik besloten mij aan te sluiten bij AKKUraatd. Wat ik zo leuk vind aan de studenten bij AKKUraatd (en de hele fractie en studentenvakbond daarachter!) is dat ze zo ontzettend gepassioneerd zijn om zich voor de medestudent in te zetten. Ze gaan geen obstakel uit de weg en handelen pro-actief. Ik herken mijzelf daar meteen in.

Ik ben uiteraard niet de enige die zich inzet voor een betere universiteit en campus. Er zijn ontzettend veel studentenorganisaties en initiatieven en ik zie dat er nog veel kan verbeteren aan de ondersteuning vanuit de universiteit. De ondersteuning die de universiteit al verschaft aan studenten, zoals bijspijkercurssusen voor wiskunde, is vaak niet of te laat bekend bij de student. De communicatie hierover kan dus ook beter.

Ik heb heel veel zin om mij volgend jaar voor deze en andere belangen in te zetten, maar dat gaat natuurlijk niet zonder jullie hulp! Laat daarom vooral weten wat jij belangrijk vindt door tijdens de verkiezingen in juni (op AKKUraatd  ) te stemmen!


Hey everyone! My name is Remy, I’m 22 years old and a third year bachelor student. Next to being a student Science/Chemistry, I am an active member of my study association and student representative. Now, I would like to broaden my horizon and that is why I joined AKKUraatd. What drew me to AKKUraatd particularly (and the party and student union behind it!) is that they are so passionate in defending student’s interests. They leave no stone unturned and have a proactive attitude. I immediately recognized myself in their approach.

Of course I am not the only student who dedicates herself to improving the university and campus. There are many student organizations and initiatives trying to do this as well, but I notice the university could improve their support for them. The support that the university is already offering to students, such as math summer courses, is often unknown to the student, or far too late. The communication about already existing support could thus be improved.

I am enthusiastic about making such things happen, but I can’t do this without your help! Make sure your voice is heard by voting (for AKKUraatd of course  ) during the elections in June!