AKKUraatd blijft zich inzetten voor alle studenten

Gisteren heeft Studententenfractie AKKUraatd de samenwerking met de overige USR-leden voor de resterende anderhalve maand van het USR-jaar opgezegd. In een goed functionerend medezeggenschapssysteem moet er verschil zijn tussen partijen, zodat studenten echt iets te kiezen hebben. In het huidige samenwerkingsmodel in de USR, ook wel het harmoniemodel genoemd, ligt de nadruk op alles samen doen. Dit zorgt ervoor dat op ieder thema compromissen gesloten moeten worden en wij niet voor onze eigen idealen kunnen opkomen. Omdat dit reguliere samenwerkingsmodel in de studentenraad ons meer kostte dan opleverde, hebben wij besloten om de komende tijd zelfstandig aan de slag te gaan. Wij hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan eigen initiatieven en in samenwerkingsverband met de overige USR-leden. Hier hebben wij veel bereikt. Hieronder is een overzicht van wat wij afgelopen jaar allemaal bereikt hebben en wat wij nog zullen gaan doen de komende anderhalve maand.

Op eigen initiatief bereikt:

 • Toegankelijkheid van de RU desondanks het leenstelsel en samen met de rector maatregelen geformuleerd, zie deze link en deze link
 • Gepleit voor de mogelijkheid voor niet-christenen om lid te worden van het stichtingsbestuur en het debat hierover gestart, zie deze link en deze link
 • Gepleit voor een goedkope en duurzame oplossing voor het studiewerkplekkenprobleem door van onderwijszalen kameleonzalen te maken, zie deze link en deze link
 • Gepleit voor een eerlijke decentrale selectie en gezamenlijk maatregelen geformuleerd, zie deze link en deze link
 • De Honours Academy wordt toegankelijker voor een grotere groep studenten door kortere programma’s en het verdwijnen van een focus op hoge cijfers, zie deze link
 • Medegezorgd dat de standaard lunch op de RU vegetarisch is, zie deze link
 • Privacy van studenten in brightspace aangekaart en bepaalde data-verzameling voorlopig uit laten zetten, zie deze link
 • Symposium georganiseerd over de Katholieke identiteit, zie deze link
 • Opgekomen voor de Nijmeegse LHBT+-gemeenschap, zie deze link
 • Gedemonstreerd voor meer geld naar het Hoger Onderwijs, zie deze link
 • Gepleit voor een veiligere verkeerssituatie bij de rotonde op de campus en een groenere campus. We zitten nu aan tafel met rijk, provincie en gemeente, zie deze link
 • Panels opgezet voor eerstejaarsstudenten om ook hun input in de medezeggenschap mee te kunnen nemen, zie deze link
 • Trage computers op de Universiteit aangepakt, zie deze link
 • De Universiteit ertoe aangezet een onderzoek te doen naar een overstap naar een duurzame bank, zie deze link
 • Het College ertoe gezet een onderzoek naar diversiteit te doen, zie deze link
 • Het College ertoe gezet de campus groener te maken door deel te nemen aan operatie steenbreek, zie deze link en deze link
 • De Refter is langer open en heeft meer gezonde en vegetarische opties

 

Samen bereikt (veelal op ons initiatief):

 • Gepleit voor een flexibeler en eerlijker BSA, zie deze link
 • Gepleit voor een digitaal kenniscentrum en een cloudservice voor studenten, zie deze link
 • Gepleit voor meer watertappunten
 • Gepleit voor meer aandacht voor loopbaanoriëntatie in curricula
 • Ervoor gezorgd dat het onderwijs kleinschaliger wordt, meer student-assistenten worden aangenomen en er meer aandacht is voor studentenwelzijn met het geld van de studievoorschotsmiddelen.
 • Eerlijke voorlichting voor aspirant-studenten
 • Met Green Office plan gezorgd voor een plan voor korting voor warme dranken wanneer je jouw eigen mok meeneemt
 • Samengewerkt aan betere inwerking OLC’s en FSR’en
 • Gezorgd voor meer en betere afvalscheiding
 • In de Refter wordt allergeeninformatie aangegeven
 • De Universiteit ertoe gezet een duidelijkere visie over studentenwelzijn te gaan ontwikkelen

 

Wat wij de komende anderhalve maand nog gaan doen:

 • Notitie indienen voor democratisering van de medezeggenschap
 • Pleieten voor meer watertappunten op de campus
 • Pleiten voor meer buitenwerkplekken op de campus
 • Een plan schrijven met het UVB voor een betere vindbaarheid en betere indeling van fietsenstallingen
 • Pleiten voor een studentlid in de examencommissie
 • Zorgen dat studenten betrokken worden bij de taalkeuze van opleidingen door peilingen te organiseren
 • Zorgen dat het SOKK behouden blijft
 • Weblectures beschikbaar krijgen voor studenten die vanwege stakingen of overmacht niet aanwezig kunnen zijn
 • Pleiten voor meer studentenhuisvesting op de campus
 • Samen met privacyfunctionaris pleiten voor betere privacywaarborging van studenten en meer privacybewustwording bij medewerkers en studenten
 • Werken aan een veiligere campus