#11 Jon van Broekhoven

Lieve lezer,

Het is mij een genoegen om mijzelf hier voor te stellen als lijstduwer van AKKUraatd. Ik ben Jon van Broekhoven en ben 21 jaar oud. Ik ben vanuit Vught naar Nijmegen gekomen om hier geneeskunde te studeren. Ik zit inmiddels in het 3e jaar van mijn bachelor. Ik ben al ervaren met medezeggenschap in het bestuur van de Studenten Organisatie Onderwijs en Studie op de medische faculteit. Ik heb de functie Coördinator Jaarvertegenwoordigers. Ook heb ik mij ingezet in het bestuur van NSVV Heyendaal, dus wil ik er graag voor alle sportende studenten zijn.  Ik pleit voor meer zeggenschap voor de studenten.

Ik heb gezien wat er goed gaat, hoe het verbeterproces gaat maar ook wat er nog beter kan aan het studeren in Nijmegen. Dit wil graag meenemen naar AKKUraatd.  Ik pleit voor een sterke medezeggenschap voor de studenten.

Met vriendelijke groeten,

Jon van Broekhoven


Dear students,

I’m honored to introduce myself as number 11 on the list of AKKUraatd. My name is Jon van Broekhoven and I’m 21 years old. I’m studying Medicine at the medical faculty. In the past year I was a board member of the NSVV Heyendaal and now I’m a member of the board of the Student Organization for Education and Study (SOOS). With the SOOS we are supporting the student participation on the medical faculty and we are the provide all students a place where they can go when they have comments or complaints about the education.

I’m on the list of AKKUraatd because I think all students should be able to have a good student time without enough facilities so students can live, study, sport and relax on our university in the best conditions.

Kind regards,

Jon van Broekhoven