#12 Evelien Müller

Mijn naam is Evelien Müller, ik ben 21 jaar oud en derdejaars student Engelse Taal en Cultuur aan de Faculteit der Letteren. Na vorig jaar in het bestuur van mijn studievereniging te hebben gezeten, ben ik nu voorzitter van de Facultaire Studentenraad Letteren. De FSRL bevalt me heel erg doordat ik mijn interesse in medezeggenschap kan verwerkelijken door in overleg te gaan met het faculteitsbestuur, andere FSR’en, de huidige USR, medewerkers van FdL en natuurlijk de letterenstudenten. Omdat onze faculteit natuurlijk onderdeel is van een groter geheel, wil ik mij graag inzetten voor medezeggenschap op centraal niveau. Vandaar dat ik ook heel blij ben met mijn plaats op de lijst van AKKUraatd! Ik ben erg blij dat ik mijn interesse in medezeggenschap en de interesses die voortvloeien uit mijn studie kan combineren door taalbeleid en internationalisering onder de loep te kunnen nemen, en ik verheug mij erop om de komende tijd me hier als lijstkandidaat bij AKKUraatd nog meer in te verdiepen!


My name is Evelien Müller, I am 21 years old and third year English Language and Culture student at the Faculty of Arts. This year, I am chair of the Faculty Student Council Arts after being a board member of my study association last year. I like the FSCA very much because I can express my interests in student representation by meeting with the faculty board, other FSCs, the current USC, employees of the FoA and, of course, the arts students. Our faculty is indubitably part of a larger entity, resulting in my interest to be involved in the central student representation. This is why I am very glad to be a part of AKKUraatd’s list! I am very happy that I can combine my enthusiasm about student representation and passion for my studies by looking at language policy and internationalization, and I am looking forward to gain more knowledge about these subject the upcoming few weeks as a part of AKKUraatd!