#13 Tine Brand

Hi! Ik ben Tine Brand en ik ben derdejaars politicologiestudent aan de Radboud Universiteit.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek, spendeer ik tijd met mijn familie of ga ik uit
met vrienden. Mijn studententijd wordt gekarakteriseerd door meer dan enkel studeren. Ik
ben op dit moment voorzitter van een onafhankelijk vrouwendispuut, mede waardoor ik in contact ben gekomen met een breed scala aan studenten. Het lijkt mij erg leuk en leerzaam
om deze studenten met verschillende academische- en sociale achtergronden, interesses,
uitdagingen en persoonlijke moeilijkheden te representeren via AKKUraatd. Ik wil mij met
name inzetten voor kwesties omtrent mileu en duurzaamheid, een inclusieve en democratische studentenvertegenwoordiging en studentenwelzijn. Ik ben bijvoorbeeld van mening dat het erg belangrijk is dat iedere student de mogelijkheid krijgt tot mentorbegeleiding, niet enkel de eerstejaars. AKKUraatd lijkt me een erg goede plek om dit soort, en veel meer andere, belangrijke doelen na te streven en ik ben dan ook trots om dit
jaar op (geluks)nummer 13 te mogen staan!


Hi! My name is Tine Brand and I am a third-year political science student at Radboud
University. I spend my free time playing guitar, being with family or going out with my
friends. My time as a student is characterized by more than only studying. I am currently the
chair of my sorority and partly because of this, I have gotten into contact with a broad range
of students. I am excited to represent these students with different academic and social
backgrounds, that have varying interests, and that face their own struggles, via AKKUraatd. I
am particularly committed to issues regarding environmental sustainability, an inclusive and
democratic student representation, and the well-being of all students. For example, I think it
is of great importance that all students get the opportunity to receive mentor counseling,
not only those who are in their first year. AKKUraatd seems to be a great place to strive for
improvement on these and many more topics, and I am proud to be (lucky) nr. 13 this year!