#14 Aiske Taverne

Mijn naam is Aiske Taverne, ik ben 20 jaar oud en tweedejaars sociologie student. Op dit
moment ben ik secretaris van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit Sociale
Wetenschappen. In mijn vrije tijd lees ik graag, ga ik naar de film, drink ik een speciaalbiertje
met vrienden of speel ik een potje squash. Door mijn ervaring in de Facultaire
Studentenraad heb ik al de nodige kennis over studentzaken en medezeggenschap
opgedaan. Ik wil deze kennis graag gaan gebruiken om me bij AKKU ook universiteitsbreed te
gaan inzetten voor de belangen van studenten. In het bijzonder wil ik me hard maken voor
duurzaamheid en bereikbaarheid van de medezeggenschap. Ik heb heel veel zin om me met
de hele fractie van AKKU te gaan inzetten voor het verbeteren van de universiteit!


My name is Aiske Taverne, I am 20 years old and second year sociology student. Currently, I
am the secretary of the Faculty Student Council of the Faculty of Social Sciences. In my spare
time I like to read, go to the movies, drink some specialty beer with my friends and play a
squash match. Because of my experiences at the Faculty Student Council, I gained some
knowledge about student affairs and student participation. I would like to put this
knowledge to use by committing myself to the interests of students university broad at
AKKU. In particular, I would like to argue for accessibility of the student participation and
sustainability. I am very excited to work together with AKKU to improve our university!