#14 Samuel Hofmann

Hey! I am Samuel Hofmann and I am third year psychology student.

During my study, I chose the domain of work and organisational psychology which interests me the most. What drives me is that humans should not be adapted to their work, but the work must be adapted to the personal needs and abilities of every single employee.

Having this background I am actively engaged in also improving our university. I am an international student who never learned the Dutch language properly. That is why I know what it means to integrate into the Dutch culture. Consequently, I want free Dutch language courses for every international student!

The reason for that is that it is already very hard to make new friends and meaningful connections with people when moving into a new country. Joining sports club or study associations might be a way to do so. However , this is not possible if you cannot speak the language everyone else is communicating with.


Hoi! Ik ben Samuel Hofmann, derdejaars psychologie student.

Tijdens mijn studie heb ik de richting werk- en organisatiepsychologie gekozen. Wat mij hierbij motiveert is het volgende: ik vind het belangrijk dat mensen zich niet aan hun werk moeten aanpassen, maar het werk aan de behoefte en het vermogen van elke individuele werknemer.

Vanuit deze gedachte ben ik dan ook heel erg gemotiveerd om onze universiteit te verbeteren. Ik ben zelf een internationale student die nooit echt de Nederlandse taal heeft geleerd. Dat is waarom ik door mijn ervaring weet hoe het is om je in de Nederlandse cultuur te integreren. Daarom pleit ik voor gratis taalcursussen voor elke internationale student!

Het is al moeilijk genoeg om mensen te leren kennen en vrienden te vinden als je naar een nieuw land gaat verhuizen. Het leggen van contacten zou eventueel kunnen door bijvoorbeeld deel te nemen aan sport- of studieverenigingen, maar dat gaat niet makkelijk als je niet dezelfde taal spreekt als de leden van de verenigingen.