#2 Ties van der Stappen

Om lekker standaard te beginnen: mijn naam is Ties van der Stappen, ik ben 22 jaar en ik ben vierdejaars geschiedenis en derdejaars politicologie student. Ik ben geboren in Breda, maar getogen in midden-Limburg, dus de zachte-g zit er bij mij wel in. Voor de rest ben ik wel redelijk normaal, met hobby’s als voetbal, piano/gitaar spelen en Avatar (de serie) kijken.

Ik vind het leuk om oplossingen te bedenken voor huidige problemen op basis van historische ervaringen, met name voor thema’s als duurzaamheid, medezeggenschap en de toegankelijkheid van het onderwijs. Na vier jaar focussen op mijn studie zou ik dit in de praktijk graag voor jullie willen doen in de USR namens AKKUraatd! Hierbij hoop ik mijn ervaring met twee faculteiten, letteren en management, te gebruiken om de belangen van de student te vertegenwoordigen.

Ik wil me specifiek hard maken voor het behoud van goed en divers onderwijs ondanks bezuinigingen, voor meer en duidelijker beleid omtrent duurzaamheid en (enigszins cliché) voor meer en betere studiewerkplekken. Natuurlijk sta ik daarnaast altijd open voor ideeën van anderen en ik hoor graag wat jullie als studenten graag aan de universiteit zouden veranderen.

Hiermee hoop ik deze verkiezingen jullie steun en vertrouwen te krijgen!


To start off with the basics: my name is Ties van der Stappen, I’m 22 years old and I’m a fourth year history and third year political science student. Besides from being from the south of The Netherlands, I’m hopefully very normal with hobbies like playing soccer, playing the piano/guitar and watching Avatar: the legend of Aang.

I like to think of solutions to current problems based on comparable historical events, specifically with regard to sustainability, participation in and accesibility of education. I would like to put this into practice for you in the USR representing AKKUraatd as number 2 of our list. Whenever possible I hope to take the different perspectives I have experienced studying at two faculties, humanities and management, into account when representing you as students.

Specifically, I want to focus on keeping our education diverse and of a high standard, despite budget cuts, on more and simpler policy concerning sustainability and on more and better study places. Ofcourse I’m always open to ideas of fellow student, so let me know what you would like to change at the Radboud University.

I hope to get your support and trust for this during this years elections!