#4 Jelle Verploegen

Hee allemaal! Mijn naam is Jelle Verploegen, ik ben 23 jaar en zit in het eerste jaar van mijn master
Medische Biologie. Ik ben niet zo goed in stil zitten en ben tijdens mijn studie dan ook graag bezig
met andere leuke activiteiten. Zo ben ik erg actief binnen de studievereniging van Biologie (BeeVee)
en ben ik twee jaar geleden penningmeester van deze vereniging geweest. Daarnaast werk ik bij de
Albert Heijn (je moet toch ergens je studie van betalen) en doe ik vrijwilligerswerk bij de Scouting.
Het afgelopen jaar heb ik al wat ervaring met de medezeggenschap kunnen opdoen binnen de
opleidingscommissie van Biologie en het komend jaar wil ik mij graag verder verbreden binnen de
Universitaire Studentenraad! Belangrijke punten voor mij zijn onder andere een betere compensatie
voor actieve studenten, een verbeterde toegankelijkheid tot begeleiding voor studenten en een vermindering van het gebruik van wegwerpplastic op de universiteit. Voor deze en andere punten van AKKUraatd hoop ik me volgend jaar namens jou in te zetten binnen de USR!


Hi everyone! My name is Jelle Verploegen, I’m 23 years old and currently in the first year of my
master Medical Biology. Since I’m not that good at doing nothing, I like to keep myself busy with
other activities outside my study programme. I am very active within the study association of Biology
(BeeVee) and have been treasurer of this association two years ago. On top of this, I work at the Albert Heijn (I have to pay my study some way) and volunteer at a Scout group. In the past year, I
already gained some experience with student participation as part of the programme committee
Biosciences. Next year, I would like to broaden my experience by representing you in the University
Student Council! Some of my focus points will be a better compensation of active students, improved
access to counselling for students and a reduction of the usage of disposable plastics within the
University. Next year, I hope to realize these and other goals of AKKUraatd and represent you in the
USC!