#5 Naomi ter Braake

Staats- en Bestuursrecht

Naomi is 23 jaar en zit in haar master Staats- en bestuursrecht. Ze is actief lid van de Juridische Faculteitsvereniging, waar ze tevens deel uit maakt van de ban Magna Charta en commissaris is van de muziekcommissie. Muziek, zowel maken als luisteren, is dan een van haar grootste hobby’s. Vorig jaar zat Naomi in de Facultaire Studentenraad van de Rechtenfaculteit. Hier heeft ze gezien welke belangrijke rol de medezeggenschap vervult. Graag verbreedt Naomi zich nog verder op universitair niveau. Vooral studentenwelzijn vindt Naomi erg belangrijk. Ondanks dat het normale studentenleven weer op gang komt, is ze van mening dat er nog een hele weg te gaan is om het studentenwelzijn weer op het punt van vóór de coronacrisis te krijgen.

.