#5 Veerle van Ulden

Hoi allemaal! Mijn naam is Veerle, ik ben 22 jaar en vierdejaarsstudent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Faculteit der Letteren. Ik houd van een speciaalbiertje drinken en het kopen van tweedehandsboeken, terwijl mijn boekenkast vol zit. Dit jaar ben ik de trotse nummer 5 op de lijst van AKKUraatd! 
Naast mijn studie heb ik de afgelopen jaren een hoop gedaan: zo was ik de secretaris van
studievereniging KNUS en daarnaast heb ik ook in veel commissies gezeten. Dit jaar ben ik lid van de
literatuurcommissie van Cultuur op de Campus en ben ik de voorzitter van de Facultaire Studentenraad Letteren. Door al deze ervaring heb ik ontdekt dat ik mij graag wil inzetten voor mijn
medestudenten – zowel Nederlands als internationaal. Mijn ervaring in de medezeggenschap en opgedane kennis van de afgelopen jaren wil ik graag inzetten en verbreden bij AKKUraatd. Ik zou het dan ook heel tof vinden om volgend jaar plaats te nemen in de USR, mochten we vijf zetels behalen! Ik heb een brede interesse en wil mij onder andere inzetten om weblectures voor alle studenten toegankelijk te maken en om ervoor te zorgen dat interdisciplinair onderwijs wordt gestimuleerd. Ook wil ik mij graag hard maken om de campus groener en duurzamer te maken. Ik heb er veel zin in om samen met AKKUraatd en deze prachtige lijst, mij in te gaan zetten om onze doelen na te streven en onze universiteit samen te verbeteren! Wil jij dit ook zien gebeuren, vergeet dan niet te stemmen tijdens de verkiezingen!


Hi everyone! My name is Veerle, I am 22 years old and fourth year student Arts and Culture Studies
at the Faculty of Arts. I love drinking specialty beers and buying second hand books that do not fit on
my book shelves anymore. This year I am the proud number 5 on the electoral list of AKKUraatd! 
Besides studying, I have always been doing a lot. I have been the secretary of study association KNUS
and I also have done quite some committee work for the association over the years. This year I am a
member of the literature committee of Cultuur op de Campus and I am also currently the chairman
of the Faculty Student Council Arts. Through all of these experiences, I have discovered that I love to
help and to be the voice of my fellow students – both Dutch and international students. My
experience with the participational bodies and the knowledge that I have gained over the years, are
things that I would like to broaden and put to work with AKKUraatd. I would also love to take place in
the USC next year on behalf of AKKUraatd, if we get 5 seats! I have many interests, for example I
want to advocate for the accessibility of weblectures for all students and for the stimulation of
interdisciplinary education. I also stand for a greener and more sustainable campus. 
I am really looking forward to work with AKKUraatd and this amazing list to pursue our goals and
make the university even better! If you would like to see this happen as well, do not forget to vote!