#6 Marscha Grotenhuis

Hi allemaal! Mijn naam is Marscha, ik ben 22 jaar oud en ik studeer inmiddels al vier jaar aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Ik zie het als waardevol om naast mijn studie ook andere dingen te ondernemen. Zo vervul ik momenteel de functie van secretaris bij de JFV Nijmegen. Onder andere door deze functie heb ik dit jaar de nodige inzichten verkregen over wat er zoal speelt bij studenten en in de (facultaire) medezeggenschap. Ik kijk er heel erg naar uit de Nijmeegse student te mogen vertegenwoordigen middels mijn plek op de lijst bij AKKUraatd. Mijns inziens moet de universiteit studenten meer ruimte bieden voor
loopbaanoriëntatie en in het bijzonder wil ik mij hard maken voor ruimte voor het lopen van
stages, juist als deze niet in het curriculum zijn opgenomen. Daarnaast vind ik het belangrijk
dat studenten meer gebruik kunnen maken van psychische en academische ondersteuning,
bijvoorbeeld door deze ondersteuning toegankelijker te maken. Verder vind ik het belangrijk dat de privacy van studenten gewaarborgd wordt bij het online afnemen van tentamen. Ik denk dat wij als AKKUraatd grote stappen in de goede richting kunnen zetten om dit en nog veel meer belangrijke punten te bereiken. Ik hoop op je stem!


Hi everyone! My name is Marscha, I’m 22 years old and I’m a fourth year student at te Faculty of Law. In my opinion, it is very valuable to attempt other things besides my studies. That’s why, this year, I am in the board of the JFV Nijmegen, the study association for law students in Nijmegen. Through this position, I have obtained a lot of insights concerning student affairs and student participation. I am very much looking forward to being able to represent the students of Nijmegen through my place on the electoral list at AKKUraatd. In my view it is very important that students get more room for internships during their studies. Besides that, I find it necessary that students have easy access to psychological and academic support. At last, I also find it of big importance that students’ privacy is protected during online examinations. As I see it, AKKUraatd is able to make great steps in the right direction to achieve these points and even more. I’m hoping on your vote!