#7 Stijn Raessens

Hallo, mijn naam is Stijn Raessens, ik ben 21 jaar oud en ben derdejaars student Geneeskunde. Komende USR-verkiezing heb ik de eer om op plek zeven van AKKUraatd te staan.

Ik speel hockey bij Apeliotes en doe op dit moment een bestuursjaar bij de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen (MFVN). In mijn eerste jaar van geneeskunde merkte ik dat de studie- en prestatiedruk erg hoog ligt op de medische faculteit. Studenten besteden veel tijd aan hun studie en willen daarnaast ook graag nog extra curriculaire activiteiten verrichten. Het afschaffen van de studiebeurs en het bindende studieadvies leidt hierdoor bij veel studenten tot extra stress. Om dit te voorkomen vind ik dat studiepunten niet meer de norm moeten zijn, maar een richtlijn. Daarom pleit ik voor een raadgevend, in plaats van een bindend studieadvies.

Ik ga graag met je in gesprek om te luisteren wat jouw vragen en ideeën zijn. Ik hoop veel van jullie te zien tijdens de campagne!


Hi all, my name is Stijn Raessens, I am 22 years old and currently I am in my third year of the study Medicine. For the upcoming elections, I am honored to on the list of AKKUraatd on the seventh place.

I play hockey at Apeliotes and currently I am a board member of the Medical Faculty Association Nijmegen (MFVN). During my first year as a student, I noticed that students at the medical faculty feel a lot of pressure to achieve a lot of things during their studies. Students spend a lot of time on their study, and next to that they want to do a lot of curricular activities. Abolishing the scholarships and the binding study advice cause a lot of stress for the students. To prevent this, I think that ECT’s should not be the standard anymore, but a guideline. That’s why I want a urging study advice, instead of a binding one.

I would be happy to talk to you and to listen to your questions or ideas about our university. I hope to see you during the election week.