#9 Mémé Satter


Hallo allemaal! Mijn naam is Mémé, ik ben twintig jaar oud en ik zit in het derde jaar van de bachelor
van psychologie. In mijn vrije tijd speel ik hockey in een leuk team en ben ik graag met vrienden. Ik
ben momenteel de voorzitter van de studievereniging van psychologie, waardoor ik het afgelopen jaar meer inzicht heb gekregen in wat er allemaal speelt op onze universiteit en hoe de studenten hier tegenover staan. Ik heb gemerkt dat de studenten op veel vlakken verbetering willen zien en ik wil hen dan ook graag vertegenwoordigen. Ik wil me met name inzetten voor het welzijn van studenten. Ik vind het belangrijk dat studenten de hulp kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben. Zo zou ik graag zien dat het mogelijk is voor alle studenten om mentorbegeleiding te krijgen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer ruimte voor loopbaan oriëntatie komt in het curriculum en in het bijzonder voor stages. Ik heb ontzettend veel zin om me samen met AKKUraatd in te zetten
voor deze en vele andere punten!


Hello everyone! My name is Mémé, I’m twenty years old and I’m in the third year of the Bachelor of psychology. In my spare time I play field hockey in a fun team and I love spending time with my friends. Currently, I am the chair of the study association of psychology, because of this I have gotten more insight into what’s going on at our university and how the students are experiencing this. I have noticed that the students want to see improvement in many areas and I would like to represent
them. I am committed to issues regarding the well-being of students. I think it’s important that
students can get the help they want and need. This is why I think all students should have the
possibility to receive mentor guidance. Furthermore, I think it is important to realize more room for
career orientation in the curriculum and especially more room for internships. I am very excited to
work together with AKKUraatd towards the realization of these and many other points!