#9 Wieke Berger

Mijn naam is Wieke Berger. Ik ben 21 jaar oud, derdejaars bestuurskundestudent en voorzitter van Studievereniging BOW. Dit jaar sta ik op nummer negen van de lijst van AKKUraatd. Als bestuurskundige weet ik hoe belangrijk het is dat beleid, dus ook dat van de universiteit, niet alleen top-down wordt opgelegd, maar dat wij ons hier als studenten ook mee bezighouden. Ik heb mij aangesloten bij AKKUraatd, omdat ik weet dat deze partij ondernemend is, waardoor wij als universiteit daadwerkelijk stappen vooruit kunnen zetten. Waar ik naar streef is een universiteit waar iedereen zich nog meer thuis voelt en waar studenten zich nog beter kunnen ontplooien, of dat nou in de collegebanken of bij nevenactiviteiten is. De universiteit vormen we samen, dus kunnen we samen de koers bepalen. Daarom kies ik AKKUraatd.


My name is Wieke Berger, I am 21 years old, a student public administration and chair of the study association BOW. This year you can find me on number nine on the candidate list of AKKUraatd. As a public administrator I am aware of the importance of policies, including those made by the university, that should not only be imposed in a top-down manner. Rather, we as students, should also be a part of this process. I joined AKKUraatd, because I know how proactive this party is, which results in the university being able to progress. Personally, I strive towards a university where everyone feels at home and students can develop themselves, both academically and through extracurriculars. We shape the university together, so together we decide on the course of action. This is why I choose AKKUraatd.