AKKU-wàààtd?

What_MemeVeel studenten vinden het lastig: wat is het verschil tussen AKKUraatd en AKKU? Is er wel een verschil? Waarom wordt het door elkaar gebruikt? In deze wàààt(d) wil AKKUraatd alle studenten uitleggen hoe het nou eigenlijk zit.

Studentenvakbond en werkgroepen

Laten we beginnen bij het begin. Studentenvakbond AKKU is een organisatie die de belangen van alle studenten in Nijmegen vertegenwoordigt. Om deze belangen te vertegenwoordigen heeft AKKU niet alleen een bestuur, maar ook werkgroepen. Deze werkgroepen houden zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals huisvesting, OV, duurzaamheid en medezeggenschap. Voor medezeggenschap op de Radboud Universiteit heeft Studentenvakbond AKKU de werkgroep AKKUraatd: de studentenfractie van AKKU.

Ontstaan van AKKUraatd

De Universitaire Studentenraad bestaat uit acht gekozen leden en zes leden die benoemd zijn vanuit de koepelverenigingen. De gekozen leden vertegenwoordigen alle studenten aan de Radboud Universiteit, de koepels vertegenwoordigen specifieke doelgroepen hiervan, bijvoorbeeld studenten die zich bezighouden met sport, of internationalisering. Vroegâh had Studentenvakbond AKKU ook een koepelzetel in de USR. AKKU wilde toen liever een democratisch verkregen zetel en heeft de volgende verkiezingen een lijst ingeleverd met kandidaten onder de naam AKKUraatd. Die verkiezingen haalde AKKUraatd één zetel, maar wel een democratisch verkregen zetel. Vervolgens is het zetelaantal van AKKUraatd gestaag gegroeid en gestabiliseerd.

td?

Als bonus willen we jullie ook graag nog iets vertellen over de td van AKKUraatd. De naam AKKUraatd is ontstaan uit een een samentrekking van accuraat en AKKUraad. Op de ALV waar besloten werd AKKUraatd op te richten, werd besloten dat de t boven de d zou komen. In de notulen werd het echter per ongeluk AKKUraatd, met de t ertussen dus. Deze vergissing burgerde echter al snel in op de universiteit en binnen AKKU. Zo heette de Campus Rond met AKKUraatd vroeger AKKUpolstd en worden er vaak genoeg AKKUborreltd-avonden georganiseerd…