AKKUluncht

AKKU(heeft-ge)luncht op de rechtenfaculteit

akkuluncht

Vandaag was het moment eindelijk daar! Gewapend met broodjes, koffie en mandarijntjes betraden wij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De powerpoint ging aan, de studenten stroomden binnen, en het feest kon beginnen.

Na duidelijk te hebben gemaakt wat AKKUraatd is en wie de mensen achter de naam zijn, was het alweer tijd om de diepte in te gaan. Wat is de beleidsstructuur op de Radboud Universiteit, welke niveaus van medezeggenschap kent de RU en aan welke regels zijn wij als studenten en wij als universiteit gebonden.  Na dit inhoudelijk verhaal was het tijd voor het belangrijkste moment van de lunch. Wat kunnen en willen jullie, en hoe kunnen wij van AKKUraatd daar aan bijdragen.

akkuluncht2

Hiervoor hanteerden wij de bovenstaande vraagstelling; verdeeld over de drie niveaus waarop casus zich meestal voordoen, en verbonden door de centrale vraag: Hoe ga je dit aanpakken? Verschillende onderwerpen passeerden de revue; imagoproblemen bij Letteren-opleidingen, koffietekort op de FdR, te weinig financiële vergoeding vanuit het profileringsfonds en erkenning van voltijds-studentenbesturen.

Het imago-probleem binnen Communicatie en Informatie Wetenschappen

Inhoudelijk waren de woorden over de opleiding/onderwijstraject Bedrijfcommunicatie erg positief. Dit traject valt onder de opleiding Communicatie en Informatie Wetenschappen van de Letterenfaculteit. De betreffende student ervoer echter geen significante relatie tot de betreffende faculteit. Dit verklaarde de student onder ander doordat een deel van het onderwijstraject op de Faculteit der Managementwetenschappen plaats vond en anderzijds doordat de verbinding met andere opleidingen binnen de Letteren faculteit niet opvalt. In dit geval is sprake van een cultuur probleem dat relatief gemakkelijk is op te lossen. Een betere verbinding met de faculteit kan worden gecreëerd door meer onderling contact van opleidingen (inhoudelijk), maar ook door meer contact tussen studieverenigingen van de Letteren faculteit. Informeel kan dit bijvoorbeeld door deelname aan Inglorious; een feest waar onder andere de Letterenverenigingen Babylon, GSV Excalibur, en SVN aan deelnemen. Het inhoudelijke contact, en de suggesties daarvoor, kunnen worden besproken met de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad Letteren.

Koffie tekort op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Colleges om 8:45 zijn nooit de leukste. Niet omdat de inhoud niet interessant of hoogstaand is, maar omdat menig student geen ochtendmens is (en menig docent trouwens ook niet). Een sterke bak koffie helpt een groot deel van de studenten deze eerste zware uren in de ochtend door, behalve bij studenten van FdR, zij kunnen namelijk niet rekenen op een verse bak pleur! De koffiecorner en het Gerecht zijn voor 8:45 nog niet geopend en de koffieautomaat beneden in hal blijkt vaak defect te zijn. Voor het beheer van de koffieautomaten kunnen studenten aankloppen bij het Facilitair Bedrijf, mochten zij geen gehoor geven dan kan het altijd via de lokale FSR of natuurlijk een studentenpartij. 

Financiële vergoeding

Een altijd terugkerend onderwerp onder studentbestuurders is de hoogte van de financiële vergoeding voor bestuurstaken bij studentenverenigingen. De casus van vandaag betrof de medezeggenschap. De voorzitter van de Universitaire studentenraad op de RU kan aanspraak maken op het maximale aantal van 8 beurzen, waarbij iedere beurs equivalent is aan €433,44. In het meest ‘gunstige’ geval komt daar een bedrag van €535 per beurs bovenop equivalent aan 1.5 aanvullende beurs. Ruwweg telt dit op tot een totale vergoeding van €7.751,52. Als iemand je dit bedrag in de hand geeft is het een boel geld, maar houdt er rekening mee dat het hier gaat om een vergoeding voor 12 maanden praktisch voltijds werk; trek daar de jaarlijkste studielasten van het collegegeld vanaf en het bedrag wordt significant kleiner.

Maar dan nog, is deze vergoeding hoog of laag? Ter vergelijking nemen we de Universiteit van Leiden. Hier vind je de regeling van de Universiteit van Leiden; samengevat staat daar in dat de voorzitter van de USR van Leiden aanspraak kan maken op 0.2 fte uit salarisschaal 6 trap 2 (€410) en 0.4 fte uit salarisschaal 11 de maximale trap (€1861). Dit komt neer op een bedrag van €2271 per maand, over een periode van twaalf maanden is dat een bedrag van €27.259. 

Wij adviseren een gesprekje bij Dienst Studentenzaken, de beleidsmakers rondom regeling FONDS (die tot 2018 echter gesloten blijft) en mogelijk een gesprek met het College van Bestuur over een nieuw model voor de vergoedingen voor studenten.

Voltijdsbesturen

Daarnaast snijdt het voorgaande met een ander precair punt; het voltijdsbesturen. Op de Radboud Universiteit is het niet mogelijk om een volledig jaar aan het hoofd van een vereniging te staan en daarbij geen onderwijs te genieten. Om aanspraak te maken op het maximale aantal beurzen dient de student in kwestie tenminste 18 studiepunten te behalen. Dit is een gevoelig onderwerp zowel onder medewerkers als onder studenten. Niet alle studenten ondersteunen het concept van voltijdsbesturen; een universiteit staat  voor onderwijs en studenten dienen dan ook in alle gevallen te studeren. Deze opvatting leeft ook onder de meeste medewerkers. Daartegenover staat de groep die wel achter het voltijdsbesturen staat, grotendeels vanuit de gedachte dat het huidige systeem in principe het voltijdsbesturen vergoed (8 beurzen uit het profileringsfonds zijn equivalent aan 12 maanden studiebeurzen), maar daaraan nog de extra eis van 18 studiepunten aanplakt, equivalent aan ruwweg 500 uur studielast? Het is een onwerkbare en zware druk voor de studenten die aanspraak maken op de maximale vergoeding. 

Het voltijdsbesturen is een kwestie die vanuit centraal kan worden geaccepteerd en/of kan worden afgewezen. De USR is de ideale locatie om ideeën en suggesties bij aan te dragen. Ga vooral in gesprek met de USR, de studentenpartijen en de koepels. Waarna de volgende stap is om de medewerkers te overtuigen van de nieuwe ideeën.

Dit is een greep van de besproken onderwerpen; heb jij na het lezen van deze stukken nog vragen of heb je interesse gekregen in AKKUraatd? Schroom niet en mail ons via info@akkuraatd.nl