GV-verslagen

AKKUraatd doet verslag van de 123ste GV

Maandag 29 januari waren de vier USR-leden (Universitaire Studentenraad) van AKKKUraatd weer bij de Gezamenlijke Vergadering (GV) met het College van Bestuur (CvB) om onze programmapunten te realiseren. Na een half jaar raadswerk heeft de fractie al flink wat bereikt. Zo komt er een vernieuwde trainingsdag voor opleidingscommissies en kun je binnen korte tijd ook ontbijten op de Faculteiten der NWI en Rechtsgeleerdheid. Maar de universiteit kan natuurlijk altijd beter.

Deze keer buigt de Gezamenlijke Vergadering (GV), waarin het CvB overlegt met de USR en vertegenwoordigers van het personeel zich, onder andere, over de vervanging van Blackboard, internationalisering en de afschaffing van de propedeuse.

Duurzaamheid
Maar eerst komt de Duurzaamheidsagenda aan bod. Duurzaamheid is een van de speerpunten van AKKUraatd, dus wij hechten veel waarde aan dit vergaderstuk. Het stuk legt de ambities van de universiteit op het gebied van duurzaamheid vast, en laat zien hoe ze deze doelen wil bereiken.

Aan dat laatste, concrete doelstellingen om de ambitieuze wensen te realiseren, schort het helaas nogal in dit stuk. Het CvB heeft loffelijke idealen, maar stelt zichzelf en de universitaire gemeenschap nauwelijks doelen om deze idealen te verwezenlijken. ‘‘We vinden het veel prettiger om te praten in vormen van vooruitgang in plaats van in indicatoren,’’  aldus Wilma de Koning, lid van het CvB. De universiteit draait kennelijk liever om de hete brij heen dan dat ze zich bindt aan harde streefcijfers. Maar ook bijvoorbeeld het doel om klimaatneutraal te worden in 2050 is niet ambitieuzer dan het regeerakkoord, terwijl de Radboud Universiteit zich wél met duurzaamheid profileert.

Gelukkig kan AKKUraatd in dit dossier rekenen op de rest van de GV. Mede dankzij het jarenlange hameren op duurzaamheid door onze fractie, voelen ook andere leden van de GV, zowel studenten als personeel, de noodzaak van het verduurzamen van de universiteit. Verschillende GV-leden voelen het CvB dan ook stevig aan de tand over de keuze voor ‘ zachte,’ onduidelijke doelen. De Koning blijft de verantwoordelijkheden van de RU echter afschuiven onder het mom dat ‘de urgentie [van verduurzaming] niet breed wordt gevoeld.’ Een USR-lid vraagt haar of het CvB dan misschien ambassadeur wil worden voor duurzaamheid binnen de universiteit. Helaas heeft ze daar geen belangstelling voor.

Er blijft dus werk aan de winkel voor AKKUraatd. Wij blijven bijvoorbeeld hameren op het zo veel mogelijk terugdringen van de afvalstroom en het beperken van het papiergebruik op de universiteit.

Afschaffing propedeuse
Na de discussie over duurzaamheid staat de afschaffing van de propedeuse op de agenda. Nu krijg je, na het behalen van de eerste 60 EC, op een feestelijke bijeenkomst een certificaat uitgereikt: het propedeusediploma. De RU wil er nu echter vanaf. De kosten van de viering zijn hoog en bijna geen enkele andere (Nederlandse) universiteit reikt nog propedeusediploma’s uit. Wel stelt het CvB voor om vieringen te blijven organiseren voor studenten die in het eerste jaar het volledige aantal studiepunten halen.

CvB-voorzitter Daniël Wigboldus voelt weinig voor de suggestie van de GV om, in plaats van de eerste 60 studiepunten, het behalen van het BSA te vieren: ‘‘Het behalen van het BSA is geen feestje, het is het minimum dat je moet behalen om [met de studie] door te mogen en kunnen.’’ De GV is nog wat sceptisch over Wigboldus’ antwoord: waarom niet gewoon een viering voor iedereen die na het eerste jaar doorgaat met de studie? Dit idee wordt besproken en Wigboldus zegt toe over de kwestie in gesprek te gaan met de studentendecaan. AKKUraatd volgt de discussie op de voet en is benieuwd naar de nieuwe voorstellen van het College.

Radboud International 2025
Een van de langste discussies deze GV gaat over het discussiestuk over internationalisering van de universiteit. Niet alleen op de Radboud Universiteit, maar ook in de landelijke politiek en de media is over dit onderwerp veel te doen. De timing van deze discussie aan de RU is volgens Daniël Wigboldus dan ook ‘excellent.’

In het (Engelstalige) stuk geeft de universiteit aan wat op de lange termijn haar ambities en doelstellingen zijn met betrekking tot internationalisering. Door de nadruk op doelen voor de toekomst blijft het wel vaak onduidelijk hoe de universiteit de gestelde doelen nu precies wil bereiken, al is dat in dit stadium nog niet zo’n probleem. Van de kant van het CvB klinkt het immers dat de discussie ‘nog niet af’ is. Mede op aandringen van AKKUraatd komt het CvB bijvoorbeeld nog met een financiële risicoanalyse.

Als motto voor internationalisering aan onze universiteit heeft de RU ‘quality first!’ gekozen. Volgens AKKUraatd is dit de enige logische keuze, en wij zij zijn er dan ook blij mee. Bij internationalisering hoort het namelijk te gaan om het verbeteren en verrijken van het onderwijs met internationale perspectieven, niet om het binnenhalen van zoveel mogelijk buitenlandse studenten.

Dat laatste is wel degelijk een risico. Kort gezegd geldt dat universiteiten meer geld krijgen naarmate ze een groter marktaandeel hebben. Het is dan verleidelijk om veel internationals binnen te halen, zodat de studentenaantallen worden opgekrikt en de financiering op peil blijft. Deze situatie is onmogelijk eenzijdig vanuit Nijmegen op te lossen. Collegevoorzitter Wigboldus merkt terecht op dat de universiteiten ‘minder met de vinger naar elkaar moeten wijzen’ en meer samen optrekken. Gelukkig gebeurt dat steeds meer, zodat aan deze onwenselijke situatie hopelijk snel een einde kan worden gemaakt.

Taalbeleid
Een ander thema waarover in het kader van internationalisering veel gesproken wordt, is de onderwijstaal. Volgens critici wordt te makkelijk overgestapt op het Engels als onderwijstaal, terwijl het Nederlands het meest voordehand liggend is. De RU wil criteria vaststellen aan de hand waarvan per opleiding kan worden besloten wat de beste taalkeuze is. Meer in het algemeen is het de bedoeling dat de universiteit ‘een meertalige universiteit’ wordt.

AKKUraatd vindt het goed dat het CvB niet te hard van stapel loopt met internationalisering in het algemeen en taalbeleid in het bijzonder. Wel vragen we ons af hoe de plannen eruit zien als ze verder uitgewerkt worden. ‘Meertaligheid’ klinkt leuk, maar uiteindelijk zullen er harde keuzes gemaakt moeten worden. Moet iedere student en docent bijvoorbeeld zowel Engels als Nederlands spreken? Of is Duits ook goed? Het is dus belangrijk dat de uitwerking van de plannen, waarover wij over het algemeen positief zijn, snel volgt.

Brightspace
Een onderwerp dat al op de korte termijn speelt, is de digitale studieomgeving. Met ingang van het nieuwe collegejaar wil de universiteit overstappen op het nieuwe Brightspace. Dit systeem zou in de plaats moeten komen van het huidige Blackboard. Dat is een goed plan Brightspace is namelijk in veel opzichten een handiger en beter systeem dan Blackboard. AKKUraatd juicht de overstap dan ook toe.

De reden dat deze overstap in de GV wordt besproken, is dat, in de woorden van Daniël Wigboldus, ‘‘het een krappe planning is.’’ De bedoeling is dat Brightspace in het nieuwe collegejaar in gebruik wordt genomen, zonder dat aan de kwaliteit iets wordt afgedaan.

Maar waarom zo veel haast bij de invoering van het nieuwe systeem? Als de universiteit overstapt, moet dat in één keer gebeuren. Het is niet handig als er op hetzelfde moment verschillende systemen naast elkaar in gebruik zijn. Ook is het niet handig als de overstap halverwege het collegejaar plaatsvindt, omdat nieuwe studenten en docenten die net aan Blackboard zijn gewend, zich dan weer een nieuw systeem eigen te moeten maken. 

Om deze redenen steunt AKKUraatd de overstap in september, en hebben wij er vertrouwen in dat de RU deze zonder grote problemen kan maken.

Op 26 februari vindt weer een nieuwe Overleg GV-CvB-vergadering plaats. Benieuwd wat daar besproken wordt? Kom dan gerust een keer met ons mee! Stuur voor meer info een e-mail naar info@akkuraatd.nl