AKKUraatd doet verslag van de 128e GV

[English text below.] 

De fractieleden van AKKUraatd.

Op de eerste Gezamenlijke Vergadering (OGV) van dit academisch jaar stonden verschillende onderwerpen op de agenda, zoals een evaluatie van RUQuest en het beleidsplan van de Universiteitsbibliotheek (UB). De AKKUraatd fractieleden hadden echter vragen over andere onderwerpen.

Fractielid Gijs Kooistra uitte tijdens de GV zijn zorgen over het feit dat studenten niet zijn vertegenwoordigd bij de besprekingen over werkdruk. De fractie is van mening dat werkdruk die bij docenten speelt zijn weerslag heeft op de onderwijskwaliteit. Het College van Bestuur heeft toegezegd met de GV te kijken naar mogelijkheden om studenten meer bij dit traject te betrekken. Gijs gaf ook te weten zich zorgen te maken over het behoud van de onderwijskwaliteit, als gevolg van minder beschikbare middelen. Rector Han van Krieken deelde deze zorg. Er is geen plan van aanpak op dit onderwerp bewerkstelligd door het college van bestuur.

Sander van der Goes heeft in de GV gevraagd wat de mening was van het College van Bestuur tegenover WOInActie. Wilma de Koning, vicevoorzitter van het college, gaf aan dat het college de acties begreep. Voorzitter van het college, Daniël Wigboldus, gaf eerder al aan de acties te steunen.

Ook is gepraat over de aangereden Mexicaanse student. Het College heeft aangegeven open te staan voor gesprekken hierover. Binnenkort zal Sander samen met Wilma de Koning om te kijken naar een conceptplan.

***

During the first Joint Assembly (JA) this academic year, several topics were on the agenda, such as a review of RUQuest and the policy paper for the University Library. However, the AKKUraatd members had several questions about other topics.

Gijs Kooistra, showed his concerns about the fact that students are not involved in the discussion about the work load. In our opinion, the teachers’ work load effects the quality of our education. The Executive Board (EB) made a promise to the JA that the EB is going to look at possibilities to include students in this discussion. Furthermore, Gijs expressed his concern that as a result of fewer resources, there will be a decrease in the quality of education. These concerns are shared by Rector Han van Krieken. There is currently no action plan made about this subject by the EB yet.

Sander van der Goes asked the EB’s opinion of the WOInActie during the JA. Wilma de Koning, vice-president of the EB, answered that the EB understands the need for the action, while the President of the EB, Daniël Wigboldus, already made it clear he intends to support the action.

The Mexican student who was hit by a car was also topic of debate. The EB has indicated that it is open to a discussion. Sander and De Koning will take a look at this matter together shortly.