GV-verslagen

AKKUraatd doet verslag van de 129e GV

Tijdens de tweede Gezamenlijke Vergadering (OGV) van het academisch jaar 2018-2019 zijn weer verschillende onderwerpen aan bod gekomen, zoals de Radboud Honours Academy, WOinActie, het BSA en het privacy-beleid van de Radboud Universiteit. 
 
Een van de meest belangrijke thema’s waar afgelopen OGV over gesproken is, was het meerjarenplan van de Honours Academy, waar AKKUraatd na intensief debat mee heeft ingestemd. AKKUraatd geeft het College van Bestuur graag de kans om het doel wat ze hebben gesteld wat betreft de Honours Academy te verwezenlijken. Natuurlijk zullen wij het proces kritisch blijven volgen.
 
Een ander belangrijk punt was WOinActie. In december zullen er demonstraties zijn in Den Haag. Een aantal intiatiefnemers van WOinActie hebben het College verzocht, met steun van onder andere Studentenvakbond AKKU en de USR, om maatregelen te treffen, zodat studenten zonder college te missen naar de demonstratie konden. Het College heeft alleen toegezegd dat zij ervoor zal zorgen dat studenten niet in de problemen raken als ze een college missen. Collegevrij geven, doet zij niet.
 
Begin oktober heeft de USR in samenspraak met de ondernemingsraad (OR) en twee beleidsmedewerkers gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de tussentijdse evaluatie van het BSA. Het document was een relatief complete update van dat moment, maar er zijn veel kritische vragen gesteld over het kwalitatieve onderzoek wat nog uitgevoerd moet worden. Het College heeft toegegeven secuur te kijken naar hoe het vervolgonderzoek vorm gegeven gaat worden en dat er in de toekomst gekeken zal worden naar een alomvattende methode die toegepast kan gaan worden voor alle studenten.
 
Tenslotte heeft AKKUraatd, tijdens de behandeling van het stuk over de stand van zaken over ICT in het Onderwijs, kanttekeningen gezet bij het privacy-beleid aan de RU. Digitaal toetsen wordt op dit moment steeds meer toegepast op deze universiteit, zonder dat daar enkele toetsing op privacy is geweest. Het College van Bestuur heeft toegezegd de toetsing op korte termijn te laten plaatsvinden en zo spoedig mogelijk met duidelijke richtlijnen te komen met betrekking tot de grijze gebieden binnen de AVG. 
 
Ben jij benieuwd hoe zo’n OGV er nu precies uitziet? Lijkt het je leuk om een keer aan te sluiten? Kom dan gerust een keer met ons mee! Stuur een mailtje naar info@akkuraatd.nl voor meer informatie.