GV-verslagen

AKKUraatd doet verslag van de 130e GV

Tijdens de derde Gezamenlijke Vergadering (OGV) van het academisch jaar 2018-2019 zijn weer verschillende onderwerpen aan bod gekomen, zoals de begroting en het jaarplan voor 2019, Universitair plan kwaliteitsafspraken 2019-2024 en Radboud International 2020-2025. Daarnaast was het een bijzondere OGV, omdat het stichtingsbestuur aansloot.

Een van de meest belangrijke thema’s waar afgelopen OGV over gesproken is, was de begroting en het jaarplan voor 2019. De begroting laat zien dat de Radboud Universiteit (RU) bereid is te investeren in het onderwijs, in tegenstelling tot de steeds ongunstigere situatie voor studenten. Er wordt fors geïnvesteerd in docenten en er gaat meer geld naar de faculteiten. Ondanks deze positieve ontwikkeling was AKKUraatd kritisch over de studentenaantallen. De RU begroot namelijk aankomend jaar opnieuw op ongeveer 22.000 studenten. Dit is een gelijk aantal ten opzichte van vorig jaar, terwijl de RU afgelopen jaar het studentenaantal met 6% zag stijgen. Deze groei wordt niet meegenomen in de begroting voor aankomend jaar. Deze zorg is op initiatief van AKKUraatd opgenomen in de brief naar het College van Bestuur (CvB). 

Een ander belangrijk punt was de kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken gaan over de gelden die vrij zijn gekomen uit het afschaffen van de basisbeurs. Hier hebben met name faculteiten over beslist. Hoewel het proces soms rommelig is verlopen, wordt met de kwaliteitsafspraken geïnvesteerd in kleinschaliger onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, studiewerkplekken in de UB en weblectures. Daarnaast zal er, op initiatief van AKKUraatd, een onderzoek komen naar de toegankelijkheid en inclusiviteit van de universiteit aan de RU.

Verder werd een stuk gepresenteerd over de toekomstvisie op internationalisering: Radboud International 2020-2025. Dit stuk viel gedeeltelijk in goede aarde bij de fractie van AKKUraatd. Zo wordt er geïnvesteerd in gratis social Dutch-taalcurssussen voor internationale studenten, het taalniveau van docenten en wordt de ambitie uitgesproken om eenvoudiger in het buitenland te kunnen studeren. Er zijn echter ook mindere plannen, zoals het investeren in international rankings en de verheerlijking van de ‘verengelsing’ van de universiteit.

Als laatste werden er ook vragen aan het stichtingsbestuur van de RU gesteld. Op dit moment is het namelijk een voorwaarde dat een bestuurder in het stichtingsbestuur katholiek is, dit vind AKKUraatd een achterhaald concept gezien de representativiteit van de populatie aan deze universiteit. Het stichtingsbestuur deelde deze zorg, maar ziet op korte termijn hieraan niets veranderen. In ons artikel in de Vox vind je meer informatie over deze discussie.

Al met al was het een drukke OGV, maar wel een waar AKKUraatd heeft kunnen laten zien waar het voor staat. We kijken uit naar de volgende OGV!

Ben jij benieuwd hoe zo’n OGV er nu precies uitziet? Lijkt het je leuk om een keer aan te sluiten? Kom dan gerust een keer met ons mee! Stuur een mailtje naar info@akkuraatd.nl voor meer informatie.