AKKUraatd doet verslag van de 131e GV

Tijdens de vierde Gezamenlijke Vergadering (OGV) van het academisch jaar 2018-2019 kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Vergaderd werd onder andere over watertappunten en het recyclen van koffiebekers, de gevolgen van het leenstelsel op de toegankelijkheid van het onderwijs, het taalbeleid en het Bindend Studieadvies (BSA).

De USR-leden van AKKUraatd in de vergaderzaal

Deze OGV zou onze open brief aan het College worden besproken over decentrale selectie. Helaas had het college zich er nog niet op voorbereid, waardoor de behandeling van dit belangrijke onderwerp moet worden verschoven. Hierover wordt de volgende GV gesproken, want de AKKUraatd-fractie wil het hier niet bij laten. Iedereen die het niveau aankan, moet namelijk dezelfde kansen hebben om een opleiding te volgen.

Ook stelden de USR-leden van AKKUraatd samen met andere leden van de Universitaire Studentenraad (USR) rondvragen over watertappunten en de afvalscheiding van koffiebekers. AKKUraatd was blij om te horen dat de universiteit positief staat tegenover watertappunten op de campus en dat de Green Office hier ook al mee bezig is. Uiteraard gaat AKKUraatd hier binnen de USR vol mee aan de slag. Het kwam ons ter oren dat koffiebekers gezamenlijk in werden gezameld, maar dat deze niet gerecycled kunnen worden, doordat niet alle koffiebekers hetzelfde zijn. Het College gaf aan dat de universiteit gaat onderzoeken of het mogelijk is één soort recyclebare koffiebeker te gebruiken over de gehele campus. AKKUraatd gaat dit proces nauw volgen, maar is blij met de belofte van het College.

Daarnaast heeft AKKUraatd aan het College gevraagd welke maatregelen zij hebben genomen sinds de invoering van het leenstelsel om de Radboud Universiteit (RU) toegankelijk te houden voor studenten zonder rijke ouders. Het antwoord van het College verbijsterde ons. De rector gaf aan dat het niet logisch is dat studenten druk ervaren vanwege het leenstelsel en zei dat het niet waar is dat studenten minder makkelijk een huis kunnen kopen met een studieschuld. Er is een nieuw onderzoek uitgekomen van het Interstedelijk Studenten Overleg dat aantoont dat de prestatiedruk onder studenten is toegenomen sinds het leenstelsel is ingevoerd en het is simpelweg een feit dat een studieschuld meegenomen wordt in het berekenen van een hypotheek. De Radboud Universiteit zou op deze problemen kunnen inspelen door het makkelijker te maken om naast je studie te werken, zodat je genoeg geld hebt om jouw huur, eten en collegegeld te kunnen betalen, zonder op het einde van jouw studie met een schuld van 60.000 euro te zitten. Hier zullen wij dus de komende tijd op in gaan zetten.

Verder was een ander vergaderonderwerp het taalbeleid aan de RU. Er heerste teleurstelling binnen de GV over de struisvogel-mentaliteit van het College van Bestuur in deze discussie. Typerend hierin was dat Rector Magnificus Han van Krieken aangaf dat verenigingen maar gewoon internationale bestuursleden moeten aannemen, zonder rekening te houden met de problemen om internationale leden goed te binden en te integreren en hier vanuit de universiteit geen enkele ondersteuning in te bieden. AKKUraatd gaat zich komende tijd hard inzetten voor een betere facilitering van verenigingen en medezeggenschapsorganen met betrekking tot internationalisering. Hierbij is te denken aan culturele en integratie ondersteuning voor bestuursleden en een gratis vertaalbureau voor stukken.  

Tenslotte heeft de USR ook over het BSA vragen gesteld. Het document ging over de verschillende manieren van analyse over de ervaringen van het BSA. Dit stuk is een aantal cycli eerder al aan bod gekomen en daarover is toen een advies uitgebracht met tips en ideeën die nog meegenomen dienden te worden in de uiteindelijke analyse. Wij zijn blij om te zien dat het College zich hiervoor heeft ingezet, om zo tot een mooi rapport te komen. Een aantal onduidelijkheden zijn aan de tand gevoeld, aangaande de vervolgstappen en de uitvoering van het BSA bij groepen die hierop minder goed presteren. De AKKUraatd-USR-leden hebben samen met de gehele USR ook nog een notitie ingediend over het hervormen en herstructureren van het BSA. Helaas moeten we het antwoord hierop aan jullie schuldig blijven, want het College kon hier nog geen reactie op geven. Dit wordt dus nog vervolgd!

Benieuwd hoe zo’n OGV er nu precies uitziet? Lijkt het je leuk om een keer aan te sluiten? Kom dan gerust een keer met ons mee! Stuur een mailtje naar akkuraatd@akku.nu voor meer informatie.