AKKUraatd start met student panels

[English text below.]

Direct inschrijven? Klik hier! 

Studentpanels voor eerstejaars

De introductie aan de Radboud Universiteit van 2018 is begonnen. Dat betekent dat het reces voor AKKUraatd er ook weer op zit! Maandag 20 augustus waren we op de introductiemarkt aanwezig met een kraampje, maar we willen graag meer doen dan alleen maar aanwezig zijn. Daarom hebben we nieuwe studenten uitgenodigd aankomend jaar deel te nemen aan studentpanels.

Omdat AKKUraatd graag elke student wil vertegenwoordigen, hebben wij het idee van studentpanels afgelopen jaar opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Dit jaar willen we dit graag realiseren. Voor deze studentpanels willen we een poule van eerstejaars die elk kwartaal een korte enquête krijgen toegestuurd waarin studenten hun mening kunnen geven over de gang van zaken op de universiteit. Af en toe willen we ook rondetafelgesprekken houden met een aantal leden van deze poule.

Eerstejaars worden eigenlijk nauwelijks bij de medezeggenschap betrokken. De medezeggenschap is er momenteel niet op ingericht om deze doelgroep er bij te betrekken. Eerstejaars studenten kunnen niet meteen aan de slag in de medezeggenschap omdat ze kers vers zijn aan onze universiteit.

Tijdens de introductiemarkt hebben meer dan 100 studenten hebben aangegeven hier aan deel te willen nemen (alvast bedankt!). Heb je ook interesse om deel te nemen aan onze studentpanels? Schrijf je direct in via deze link

Vooralsnog hebben we alleen eerstejaars studenten gevraagd om deel te nemen. In de nabije toekomst willen we dit ook faciliteren voor internationals. Internationals zijn een moeilijke doelgroep voor de universiteit omdat de voertaal in de medezeggenschap grotendeels in het Nederlands is, ondanks dat er steeds meer Engelstalige bachelortracks zijn.

Heb je een vraag over de studentpanels of over AKKUraatd? Stuur ons een berichtje op Facebook of e-mail ons op info@akkuraatd.nl. We horen graag van je!

****

Student panels for freshmen students 

The introduction of the Radboud University 2018 has started. That also means that AKKUraatd’s summerbreak is over! Last Monday, the 20th of August, we had a booth at the introduction market. However, we’d like to do more than just being present. We invited new students to take part in a student panel next year. 

AKKUraatd wants to represent every student. That is why we included the idea of student panels in last year’s election programme. This year, we want to realise this. We invited freshmen students to take part in a pool so we can reach out to them to share their opinion about the university. In order to do so, we’ll send a small survey every quarter. Every now and then, we’d like to invite a group of students to participate in round table discussions.

First year students are barely involved in co-determination (student representation). Currently, our student representation system is not suited to include this target group. Freshmen students are not able to partake as a student representative, simply because they are new to our university.

During the introduction market, more than 100 students were interested to join our pool (thanks in advance!) Do you also want to partake in our student panel? You can subscribe here.

For now, we only asked first year students to participate. In the near future, we also want to facilitate student panels for international students.  It is hard to participate in co-determination when you are an international. The working language and the policy papers are mostly Dutch, despite more and more bachelortracks are taught in English. So stay tuned!

Do you have any question about the student panels or about AKKUraatd? PM us at Facebook or send us an email: info@akkuraatd.nl. We’d like to hear from you!