AKKUraatd stemt in met Radboud Honours Academy

[English summary below].

AKKUraatd stemt in met het meerjarenplan van de Radboud Honours Academy 

Nijmegen – AKKUraatd heeft besloten in te stemmen met het meerjarenplan van de Radboud Honours Academy (RHA). Omdat AKKUraatd vertrouwen heeft in de richting die het College van Bestuur (CvB) van de Radboud Universiteit is ingeslagen met dit meerjarenplan, gaan de raadsleden er mee akkoord.

Afgelopen cyclus is het meerjarenplan van de RHA behandeld in de gezamenlijke vergadering (GV) waar het CvB, de ondernemings- en studentenraad samen vergaderen. In dit plan staat beschreven wat tot 2022 het doel en de missie zijn van de Academy. 

AKKUraatd is afgelopen jaren kritisch geweest op de plannen met betrekking tot de Honours Academy. Het was de bedoeling RHA te financieren met geld dat vrij zou komen na de afschaffing van de basisbeurs. Omdat de RHA door iedere student wordt gefinancierd, moet het voor iedere student toegankelijk zijn. Daarom heeft AKKUraatd gepleit voor radicale veranderingen: De Honours Academy moet toegankelijker worden en kortere programma’s aanbieden, waar elke gemotiveerde student aan kan deelnemen.

Met het nieuwe plan is een stap in de goede richting gezet. Zo zullen er op initiatief van AKKUraatd ook honourslabs op facultair niveau worden georganiseerd en wordt er een kwantitatief doel gesteld voor het aantrekken van studenten. Ook is toegezegd dat de medezeggenschap democratisch wordt ingericht en dat de financiële verantwoording binnen faculteiten transparant zal worden besproken met de Facultaire Medezeggenschap. AKKUraatd heeft vertrouwen in de richting die het College van Bestuur is ingeslagen, maar zal de vorderingen goed blijven monitoren en waar nodig kritische vragen stellen. 

English summary:  

AKKUraatd decided to agree with the multi-annual plan concerning Radboud Honours Academy (RHA). AKKUraatd has been critical towards RHA for several years: every student pays for RHA, so it should be accessible for every student. That is why we plead for radical changes: The Honours Academy should offer shorter programs and students should be selected based on their motivation, not on their grades. In this new plan, student representation will have a bigger voice and honourslabs will be organized. AKKUraatd has faith in the direction the Executive Board wants to move in. 

Meer hierover: