Opinie

AKKUraatd tegen onduidelijk plan Honours Academy

Studentenpartij AKKUraatd gaat in de Gezamenlijke Vergadering (GV) tegen de nieuwe opzet van de Radboud Honours Academy stemmen. De formele stemming en het overleg over de plannen met het College van Bestuur is pas op 4 december, maar de plannen die het College heeft ingediend zijn wat AKKUraatd betreft bij voorbaat kansloos. Fractievoorzitter Lieve Heijsters legt uit waarom: ‘Het College wil dat wij instemmen met een onduidelijke samenvatting van het uiteindelijke beleidsplan. Over dat beleidsplan hebben wij vervolgens niets te zeggen. Met de stukken die nu voorliggen kunnen wij niets.’

De discussie over de invulling van de Radboud Honours Academy (RHA) speelt al sinds afgelopen juni. Destijds stemde AKKUraatd ook al tegen het omstreden voorstel om de RHA te betalen met geld dat vrij is gekomen door de afschaffing van de studiefinanciering en voor alle studenten is bedoeld. Het enige lid van de Vrije Student en twee van de drie aanwezige leden van partij asap stemden destijds voor, in ruil voor inspraak op de inhoud van het programma. ‘Het College geeft nu invulling aan die afspraak door ons te laten stemmen over een paar kantjes zonder enige inhoud,’ zegt Stijn van Uffelen, die ook namens AKKUraatd in de universitaire studentenraad (USR) zit. ‘Zonder zicht op de volledige plannen, stemmen wij niet in.’

Bekostiging onduidelijk

Een complicerende factor in dit dossier is de financiële afwikkeling. De oorspronkelijke discussie in juni ging specifiek over de bekostiging. De vraag was destijds of excellentietrajecten betaald mogen worden uit een geldstroom die bedoeld is voor alle studenten. De plannen die nu ter instemming liggen gaan enkel over de herziene inhoud: de nieuwe missie om een bredere doelgroep aan te spreken en de komst van éénjarige honoursprogramma’s. Hoeveel de nieuwe plannen gaan kosten, is nog altijd onbekend. Van Uffelen vervolgt: ‘Het kan er op papier allemaal nog zo mooi uitzien, plannen moeten ook betaalbaar zijn. Wat gaan we doen als de nieuwe opzet niet binnen het budget blijken te passen? Moeten alle andere studenten dan opnieuw inleveren?’

AKKUraatd wil dat de vrijgekomen gelden door de afschaffing van de studiefinanciering ten gunste komen aan de studenten die hebben moeten inleveren. Voordat dergelijke gelden bij de RHA terecht komen, dient helder en concreet beleid gepresenteerd te worden dat ook te verantwoorden is naar alle studenten. Stijn van Uffelen vervolgt: ‘Het huidige stuk is op veel punten nog onduidelijk: doelstellingen worden niet concreet gemaakt of zijn al staande praktijk. De RHA moet bijvoorbeeld een proeftuin worden voor innovatieve onderwijsvormen, maar de genoemde voorbeelden bestaan al in het reguliere onderwijs. Wat blijft er dan over van die ambitie om als proeftuin te dienen?’

Gezamenlijke Vergadering

Over de plannen wordt gestemd in de GV. AKKUraatd is niet de enige partij die op 4 december over de plannen mag stemmen. Naast studentenpartijen AKKUraatd en asap zitten er in de GV ook nog vijf verschillende partijen namens het personeel. AKKUraatd heeft 25% van het totale aantal stemmen in handen. De uitslag van de stemming is daarmee dus nog niet beslist, maar een blokkade van het voorstel komt al wel in de buurt. Lieve Heijsters hoopt dat de andere partijen, die hun standpunt nog niet kenbaar hebben gemaakt, zich bij AKKUraatd aansluiten: ‘Wij willen de meerwaarde van het programma tot op de laatste komma beargumenteerd zien, omdat iedere student aan dit programma meebetaalt.’

Meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan eens hier