#13 Amber Pater

He hoi hallo,

Mijn naam is Amber, ik ben 21 jaar oud en ik ben momenteel bezig met het afronden van mijn bachelor Computing Science. Dit jaar mag ik plek 13 innemen op de lijst van AKKUraatd. Hoewel ik al redelijk bekend ben met het reilen en zeilen van de universiteit, zou ik nu graag eens op een hoger niveau mee willen kijken. Na een tijdje meedraaien in de opleidingscommissie, het facultaire wervingsoverleg en het sportbestuursleven, mag ik nu via de fractie van AKKUraatd ook een kijkje nemen in de universitairbrede beleidsvoering.

Hoewel ik druk bezig lijk met vakken bij verschillende studies volgen, studentassisent zijn en allerlei soorten voorlichten geven aan scholieren, doe ik gelukkig ook nog genoeg buiten de uni. Zo kan je mij ook vaak in de buurt van vliegende schijven (lees: frisbees) vinden. Gezellig in het park of op het strand, dan wel bij een van de activiteiten van onze prachtige vereniging de BFrisBee2’s.

Binnen AKKUraatd wil ik mij voornamelijk gaan inzetten voor een groenere en duurzamere campus. Met een paar kleine aanpassingen kunnen we vaak al een groot verschil maken voor onze planeet! Daarnaast vind ik een sterke medezeggenschap, waarin studenten gemakkelijk hun stem kunnen laten horen en er ook daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt, erg belangrijk. Studenten weten immers het beste hoe het is om op onze universiteit de studeren (en te leven)!

Sta jij ook voor een duurzamere en frisbee-rijkere campus? Dan hoop ik dat ik straks jouw stem mag ontvangen!


Hey hello,

My name is Amber, I am 21 years old and I am currently finishing my bachelor Computing Science. This year I’m on place 13 of the electoral list of AKKUraatd.

Although I am already pretty familiar with the ins and outs of the university, I would now like to take a look at a higher level. After spending some time on the study program committee, the faculty recruitment consultations and the sports administration, the AKKUraatd fraction now allows me to take a look at university-wide policy-making.

I seem busy taking courses at different study programs, being a student counsellor and giving all kinds of information to schoolchildren, I luckily also do enough outside the university. For example, you can often find me near flying disks (read: Frisbees). Either in the park or at the beach, or at one of the activities of our wonderful association the BFrisBee2’s.

Within AKKUraatd I would like to dedicate myself to a greener and more sustainable campus. With a few small adjustments we can make a big difference to our planet! I also think a strong representative council, in which students can easily make their voices heard and are actually listened to, is very important. After all, students know best what it is like to study (and live) at our university!

Do you also want a more sustainable and frisbee-rich campus? Then I hope to receive your vote soon!