Auteur: Sarah Boulehoual

USR-update #1: Eerste cyclus en kennismaking met de nieuwe USR

Een aantal weken geleden vond de eerste cyclus plaats van het collegejaar 2021-2022. Na een intensieve inwerking van zowel onze AKKUraatd voorgangers als van de universiteit  begonnen wij, Zino, Roel, Luanne en Isabelle, op 1 september 2021 met ons USR jaar. Tijdens deze inwerking hebben we alle ins- en outs- gehoord over de universiteit en haar medezeggenschap. Daarnaast hebben we elkaar ook goed leren kennen. Een betere start hadden we ons niet kunnen wensen.

De eerste cyclus ging direct goed van start. We bespraken verschillende stukken. Verreweg het belangrijkste stuk had betrekking op de verhoging van het instellingscollegegeld van niet-EER-studenten.

Read More

USR-update #7: Laatste cyclus en overdracht!

Gister vond de laatste afsluitende gezamenlijk vergadering van dit collegejaar plaats, vanmorgen hebben we onze laatste interne vergadering met de vier USR-leden gehad en morgen is onze laatste vergadering met de gehele USR. Na deze week zit het er voor ons dus echt op. Maar na deze hele drukke cyclus is de zomervakantie een echte beloning.

De laatste cyclus staat bekend om de grote hoeveelheid stukken die nog voor de zomervakantie worden besproken en zo was dat ook dit jaar het geval. Zo werd het jaarverslag, de beleidsbrief 2022 en de hoofdlijnen van de begroting besproken. Dit is gebruikelijk om …

Read More

USR-update #6: Een heleboel notities en de USR verkiezingen!

Time flies when you’re having fun: dit is alweer de zesde en een na laatste cyclus update voor het zomerrecess. In deze cyclus is veel aan bod gekomen. We hebben reacties ontvangen op door AKKUraatd ingediende notities, we hebben nieuwe notities ingediend, een toezegging ontvangen en we hebben een heleboel tijd gestoken in de voorbereidingen van de campagneweek. 

Vorig jaar in januari heeft de USR een notitie ingediend waarin het college wordt geadviseerd het aanbod Social Dutch, Nederlandse taalcursussen, uit te breiden. Het college neemt het advies aan en heeft besloten drie Social Dutch cursussen gratis aan te bieden aan

Read More

USR-update #5: Proctoring, welzijn en de zachte knip

De afgelopen cyclus stond één zaak centraal: het gebruik van Proctorio bij het afnemen van online tentamens. Naar aanleiding van een gewonnen geschil had de centrale medezeggenschap daar instemmingsrecht op voor komend collegejaar. Maar naast online-proctoring speelden ook andere belangrijke zaken. Een kort overzicht lees je hieronder.

Het college van bestuur (CvB) had de USR het voorgenomen besluit voorgelegd om volgend collegejaar Proctorio te mogen gebruiken. De vervolgnotitie, waar de informatie in stond op basis waarvan de medezeggenschap haar oordeel moest vellen, was volgens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) echter niet voldoende. Daarom vroeg de UGV om aanvullende informatie. Na …

Read More

USR-update #4: Een goed begin van het jaar

De eerste maand van het nieuwe jaar zit erop en het is meteen een bewogen maand geweest. Deze cyclus zijn een aantal interessante stukken aan de orde geweest. Een van die stukken was het plan over de groene autoluwe campus. In eerste instantie zijn we erg voorstander van het plan. Er is meer ruimte voor groen en ook voor de fietsers en wandelaars zal het een vooruitgang zijn. Daarnaast zorgt dit plan voor minder drukte tijdens de ochtendspits. Er zitten alleen nog wat knelpunten waar aan gewerkt moeten worden, bijvoorbeeld als het gaat om de verkeersveiligheid. Om deze weg te

Read More