USR-update #6: Een heleboel notities en de USR verkiezingen!

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Geen categorie

Time flies when you’re having fun: dit is alweer de zesde en een na laatste cyclus update voor het zomerrecess. In deze cyclus is veel aan bod gekomen. We hebben reacties ontvangen op door AKKUraatd ingediende notities, we hebben nieuwe notities ingediend, een toezegging ontvangen en we hebben een heleboel tijd gestoken in de voorbereidingen van de campagneweek. 

Vorig jaar in januari heeft de USR een notitie ingediend waarin het college wordt geadviseerd het aanbod Social Dutch, Nederlandse taalcursussen, uit te breiden. Het college neemt het advies aan en heeft besloten drie Social Dutch cursussen gratis aan te bieden aan

USR-update #5: Proctoring, welzijn en de zachte knip

Geplaatst Geplaatst in Geen categorie

De afgelopen cyclus stond één zaak centraal: het gebruik van Proctorio bij het afnemen van online tentamens. Naar aanleiding van een gewonnen geschil had de centrale medezeggenschap daar instemmingsrecht op voor komend collegejaar. Maar naast online-proctoring speelden ook andere belangrijke zaken. Een kort overzicht lees je hieronder.

Het college van bestuur (CvB) had de USR het voorgenomen besluit voorgelegd om volgend collegejaar Proctorio te mogen gebruiken. De vervolgnotitie, waar de informatie in stond op basis waarvan de medezeggenschap haar oordeel moest vellen, was volgens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) echter niet voldoende. Daarom vroeg de UGV om aanvullende informatie. Na …

USR-update #4: Een goed begin van het jaar

Geplaatst Geplaatst in Geen categorie

De eerste maand van het nieuwe jaar zit erop en het is meteen een bewogen maand geweest. Deze cyclus zijn een aantal interessante stukken aan de orde geweest. Een van die stukken was het plan over de groene autoluwe campus. In eerste instantie zijn we erg voorstander van het plan. Er is meer ruimte voor groen en ook voor de fietsers en wandelaars zal het een vooruitgang zijn. Daarnaast zorgt dit plan voor minder drukte tijdens de ochtendspits. Er zitten alleen nog wat knelpunten waar aan gewerkt moeten worden, bijvoorbeeld als het gaat om de verkeersveiligheid. Om deze weg te

USR-update #3: De laatste gezamenlijke vergaderingen van 2020

Geplaatst Geplaatst in Geen categorie

Maandag 14 december vond de afsluitende gezamenlijke vergadering plaats die een einde maakte aan de derde cyclus van dit academische jaar. In deze cyclus zijn een aantal interessante stukken aan bod gekomen, waarvan het jaarplan-begroting de kroon spant.

Laten we dan maar met de deur in huis vallen: het jaarplan-begroting. Dit boekwerk bevat een heleboel informatie over wat de universiteit van plan is met haar financiën. Zowel de OR als de USR vindt het echter moeilijk om hier een positief advies op te geven, omdat dit document essentiële beleidsdocumenten, zoals de Huisvestingsvisie, het Campusplan en de iStrategie, bevat die nog

USR-update #2: Cyclus met onverwachte wendingen

Geplaatst Geplaatst in USR update

Maandag 9 november vond de afsluitende gezamenlijke vergadering plaats en daarmee kwam er een eind aan de tweede cyclus van dit academische jaar. Deze cyclus is een heel aantal belangrijke en opvallende onderwerpen besproken, zowel gepland als ongepland.

Allereerst kreeg de USR feedback op het voorstel van de academische minor Nederlandse taal en cultuur dat door de vorige USR is gedaan. Han van Krieken, de rector magnificus, reageerde erg positief en wist ook al te vertellen dat er al aan gewerkt wordt: er ligt een plan klaar om de minor uit te werken en naar verwachting kan al in september …