USR-update #3: De laatste gezamenlijke vergaderingen van 2020

Maandag 14 december vond de afsluitende gezamenlijke vergadering plaats die een einde maakte aan de derde cyclus van dit academische jaar. In deze cyclus zijn een aantal interessante stukken aan bod gekomen, waarvan het jaarplan-begroting de kroon spant.

Laten we dan maar met de deur in huis vallen: het jaarplan-begroting. Dit boekwerk bevat een heleboel informatie over wat de universiteit van plan is met haar financiën. Zowel de OR als de USR vindt het echter moeilijk om hier een positief advies op te geven, omdat dit document essentiële beleidsdocumenten, zoals de Huisvestingsvisie, het Campusplan en de iStrategie, bevat die nog

Verder lezen

USR-update #2: Cyclus met onverwachte wendingen

Maandag 9 november vond de afsluitende gezamenlijke vergadering plaats en daarmee kwam er een eind aan de tweede cyclus van dit academische jaar. Deze cyclus is een heel aantal belangrijke en opvallende onderwerpen besproken, zowel gepland als ongepland.

Allereerst kreeg de USR feedback op het voorstel van de academische minor Nederlandse taal en cultuur dat door de vorige USR is gedaan. Han van Krieken, de rector magnificus, reageerde erg positief en wist ook al te vertellen dat er al aan gewerkt wordt: er ligt een plan klaar om de minor uit te werken en naar verwachting kan al in september …

Verder lezen