Begroting niet ingestemd: inspraak op RHA

[English version will follow soon.]

 

AKKUraatd houdt vast aan haar standpunt over Radboud Honours Academy en schuift nu aan bij de tekentafel voor de meerjarenvisie op het Honoursonderwijs. Tijdens de Afsluitende Gezamenlijke Vergadering (AGV) hield Studentenfractie AKKUraatd voet bij stuk door aan te geven tegen de begroting te stemmen dan wel deze aan te houden. Tot op heden heeft de medezeggenschap namelijk nog geen voldragen visie mogen ontvangen op de Radboud Honours Academy (RHA). 

Aan het einde van het vorige collegejaar bleek dat 20 procent van het basisbeursgeld ten goede zou komen aan het excellentieonderwijs van de Honours Academy. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering heeft AKKUraatd toen aangekondigd tegen de begroting te stemmen. AKKUraatd vindt dat het basisbeursgeld ten goede moet komen aan álle studenten. Ondanks de vanuit AKKUraatd unanieme stem ‘tegen’ is de begroting toch ingestemd. Hierbij heeft het college van bestuur wel de toezegging gedaan dat de medezeggenschap instemming krijgt op de inhoud van de RHA.

Gedurende het huidige academische jaar heeft AKKUraatd een aantal keren de kans gekregen om input te leveren op de hernieuwde visie van de RHA. AKKUraatd is echter van mening dat er tot op heden te weinig stappen zijn gezet richting een Honours Academy waar niet enkel plek is voor excellente studenten, maar voor álle studenten die een extra uitdaging zoeken naast hun studie.

 

Het aanhouden van ons standpunt over de RHA heeft er nu toe geleid dat er door het college toezeggingen zijn gedaan voor het co-creëren van de meerjarenvisie van de RHA. De fracties mogen plaatsnemen in een RHA-commissie waarin gezamenlijk met de rector, de Ondernemingsraad en afgevaardigden van de Honours Academy zelf zal worden geschreven aan de meerjarenvisie.

AKKUraatd is verheugd dat we voortaan als fractie mee aan de tekentafel kunnen zitten en zo onze ideeën van een toegankelijker honoursonderwijs kunnen implementeren. We hopen dat dit model als voorbeeld dient voor andere kwaliteitsafspraken over de studievoorschotmiddelen.

In de media: 

Meer achtergrondinformatie over de discussie rondom de RHA: