Bereikt in eerdere jaren

AKKUraatd zet zich al jaren in voor de belangen van alle studenten op de Radboud Universiteit. Naast het bereiken van zaken binnen de Universitaire Studentenraad, hebben de afgelopen jaren allerlei AKKUraatd-fracties zich ingezet om ook buiten de USR punten van het verkiezingsprogramma te realiseren. Ben jij benieuwd naar welke punten jaren geleden zijn behaald? Klik dan verder: