Lijst 2018Verkiezingen

Campagnedag 1

English below

Vandaag zijn de jaarlijkse universitaire verkiezingen weer van start gegaan. Elke student mag weer stemmen voor de universitaire studentenraad en op sommige faculteiten en studies zijn er ook verkiezingen voor de opleidingscommissies en faculteitsraden.

Arnaud en Cecile druk bezig met campagne op FNWI

Voor AKKUraatd begon de ochtend vroeg om 07:30 met koffie zetten, zodat elke student de dag kon beginnen met een vers kopje koffie! Voor de start van de eerste colleges stonden onze campaigners klaar bij alle faculteiten. Ook de eerste collegepraatjes van de week werden gegeven, ondersteund met ons verkiezingsfilmpje waar kort en helder wordt uitgelegd waar AKKUraatd voor staat.

In de pauze was er veel te doen: zo kon je bij ons huisje gratis

Voorbereidingen voor de duurzame lunch

lunchen met AKKU Duurzaam, in het zonnetje hangen in onze chillspot maar tevens was het Gijs’ eerste live optreden als lijsttrekker. Tijdens het USR verkiezingsdebat stond hij tegenover Jessica Oudenampsen, de lijsttrekker van asap. Ze debatteerden over onderwijsinnovatie, poortjes bij de UB en het opknippen van Honours in kortere programma’s. Over de poortjes bij de UB, zei Gijs: “Het is de plicht van de Radboud Universiteit om te voorzien in voldoende studiewerkplekken. Poortjes lossen dat probleem niet op. We weten niet om hoeveel scholieren het gaat, maar beleid moet gemaakt worden op cijfers en niet op gevoel.”

Om 16:00 sluit AKKUraatd de campagne op de campus, maar in de avonduren gaan we lekker verder: om 22:00 organiseren we de campaign kick-off drink in de Malle Babbe. Iedereen heeft wel een biertje verdiend: of je nou een hele dag gestudeerd hebt, campagne hebt gevoerd, of al hebt gestemd (of niet). Met een gratis fust, dus zorg dat je er bij bent!

 

The annual University elections started today. Every student can vote for the University Student Council and at some Faculties and studies elections are held for the Faculty Councils and Education Committees.

Campagne @ Erasmus

AKKUraatd’s morning started early at 07:30 to make coffee, that way every student could start their day with a fresh cup of coffee! Our campaigners were ready at the Faculties before the first classes started. We will also be giving a lot of talks during lectures this week where we explain what AKKUraatd stands for, supported by our short and clear election video.

There were plenty of activities during the break: there was a free lunch in our little house with AKKU Duurzaam, you could chill in the sun at our chill spot, and Gijs had his first live performance as our number 1. His opponent during the USC election debate was Jessica Oudenampsen, asap’s number 1. They debated about education innovation, gates at the UL (University Library), and shortening the Honours programme. Gijs said the following about gates at the UL. Gijs said: “It is the Universities duty to provide enough study places. Gates will not fix this problem. We don’t know how many pupils it concerns but policy should be created based on numbers and not on a feeling.”

Chillspot @ Erasmus

AKKUraatd closes off the campaign on campus at 16:00 but our adventures continue: we are organising a campaign kick-off drink at 22:00 at the Malle Babbe. Everyone deserves a beer whether you have studied all day, campaigned all day, or have already voted! There is a free keg so make sure you join us!