Lijst 2018Verkiezingen

Campagnedag 2

Samenvatting dag 2

Anne-France en Maaike @ Spinoza

Ondanks de intense hitte, hielden wij ons hoofd koel om weer een hele dag campagne te voeren om stemmen binnen te halen voor AKKUraatd. Ook vandaag stonden de campaigners om 08:15 op alle faculteiten koffie uit te delen.

Elke dag proberen we op alle belangrijke plekken van de campus mensen te hebben staan, zodat elke student mee krijgt dat het verkiezingen is. Stemmen is belangrijk, want dat zorgt voor meer legitimiteit in de Universitaire Studentenraad. Een sterke studentvertegenwoordiging kan nog beter de belangen van alle studenten behartigen.

In de pauze stonden we vandaag wederom bij het Erasmusgebouw. Bij het huisje konden studenten hun CV’s laten checken en een Linkedin foto maken. Maar er waren niet alleen maar serieuze zaken: zo deelden we ook suikerspinnen en appels uit. Een gevarieerd aanbod op de campus is immers belangrijk!

Ook vandaag sluit AKKUraatd haar campagne op de campus weer om 16:00 af op de campus. De kick-off borrel van gisteren was zeer geslaagd maar we zijn ook erg blij dat we een rustig avondje kunnen hebben! Morgen staan we weer fris en fruitig op de campus met een kopje koffie om 08:15.

Summary day 2

Marscha en Debbie @ Grotius

Despite the intense heat we kept our heads cool to campaign another day and score some votes for AKKUraatd. Today at 08:15 our campaigners were handing out coffee again at every Faculty.

Every day we try to position people at the important spots on campus so every students knows about the elections. Voting is important because it creates more legitimacy in the University Student Council. Strong student representation can represent the interests of every student even better.

During the break we were once again present at the Erasmus building. At our house students were able to have their CV’s checked and have a Linkedin picture made. But it was not just serious business, we also handed out cotton candy and apples. A varied offer at the campus is important!

Today AKKUraatd will close off it’s campaign at the campus at 16:00 again. The kick-off drink was a success yesterday but we are also very happy that we can have a quiet night. Tomorrow we will be at the campus with coffee bright and early at 08:15.

Sander en Festina @ EOS