Campusrondes

De Campus Rond bij Medisch

Studiecentrum Medisch 15-12-2015

Deze dinsdag gingen we weer de Campus Rond met AKKUraatd! De vijfde editie van dit jaar stonden we bij het Studiecentrum van Medisch voor de Faculteit der Medische Wetenschappen. We zitten midden in een tentamen periode, dus frustraties en input genoeg. Deze input is ondergebracht in onze drie pijlers zoals jullie die ook vinden in ons verkiezingsprogramma.

Goed onderwijs

Bij het opstellen in het studiecentrum krijgen we in eerste instantie veel mensen met een zelfde geluid. Het bachelor curriculum van Geneeskunde is een ramp. Het rammelt aan alle kanten, inhoudelijk krijgen studenten geen toegang tot het zeflde onderwijs en ook de overkoepelende organisatie voldoet niet aan de eisen van de deelnemers. Dit probleem is al bekend en wordt hard aan gewerkt. Studenten liepen echter tegen nog meer problemen aan, ook het curriculum van de master kwam niet weg zonder kleurscheuren. Hier gaan we mee aan de slag, we gaan opzoek naar de knelpunten en kijken wat hier te verbeteren valt. Één concreet punt die wij in ieder geval meenemen is de kwaliteit Engels van docenten in de master.

Tentamencijfers laten soms lang op zich wachten. Hoewel voor de meesten tentamencijfers niet direct van belang zijn, komen nog te veel situaties voor waarbij studenten de negatieve gevolgen van verlate cijfers onder ogen moeten komen.

Als studenten vragen hebben over hun onderwijs zouden zij terecht moeten kunnen bij het studentinformatiepunt, kortweg STIP. Bij ander faculteiten is dit systeem ook doorgevoerd en zijn de kinderziektes aan het verdwijnen. Bij medisch lijkt dit proces trager te verlopen. Wij gaan ons hierin verdiepen, om nog dit jaar met resultaten te kunnen komen.

Bruisend Studentenleven

Collegeroosters zijn vaak laat bekend, wat voor frictie zorgt bij studenten die een bijbaantje of andere verplichtingen hebben. Ver vooruit plannen wordt zo vermoeilijkt en het is erg ongunstig voor studenten die zich naast hun studie actief bezig houden met andere zaken.

Goede faciliteiten

Studentassistenten en medewerkers die ook in het ziekenhuis actief zijn, worden voorzien van een z-nummer. Dit nummer is echter niet te gebruiken op iedere computer en daardoor zijn volgens de gebruikers van deze nummers te weinig computers voor deze groep op de medische faculteit.

Een lekker laptopplek moet voldoen aan een minimum aantal eisen, een stopcontact is een van deze eisen. In het algemeen blijft de vraag naar stopcontacten en computers altijd bestaan, echter gaan wij inventariseren waar het tekort daadwerkelijk voor problemen zorgt en welke mogelijkheden en alternieven gerealiseerd kunen worden.

Daarnaast is het altijd handig om wat briefgeld in de achterzak te hebben, een pinautomaat is ideaal om gemakkelijk aan contact geld te komen. Veel studenten van de medische faculteit zien dan ook graag een pinautomaat in hun directe omgeving.

Rond mei hebben wij heeft AKKU een onderzoek gedaan naar de Wifi kwaliteit op de campus. De medische facultiet bleek een pijnpunt. De gegeven van dit onderzoek zijn doorgespeeld, maar blijkbaar blijven de problemen bestaan. Nog voor de kerst zullen wij contact opnemen en inzetten op verbetering van het wifi netwerk bij Medisch.