Campusrondes

Campusronde bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Op 20 november stond AKKUraatd samen met de FSR van Rechten in de hal van het Grotiusgebouw. We hebben die middag onze krachten gebundeld om de mening van de rechtenstudenten te vragen. Met de markeerstiften die we hadden ingekocht, hebben we al veel rechtenstudenten blij gemaakt. AKKUraatd zal ook haar best gaan doen voor de verbeterpunten die je hieronder kan lezen. De punten kunnen worden verdeeld onder ‘ruimte’, ‘online’ & ‘onderwijs’. 

Ruimte
Afbeeldingsresultaat voor grotiusgebouwDe studenten die we hebben gesproken hebben meerdere keren klachten laten horen over het gebouw zelf en/of diensten die daar aangeboden worden. Zo hebben we heel vaak gehoord dat de koffie toch echt beter moet voor de rechtenstudenten. Ook het eten in het Grotiusgebouw kan volgens sommigen beter. De mogelijk om eten te kunnen halen moet breder. Er wordt gevraagd of de openingstijden van de koffiecorner ruimer zouden kunnen worden. Andere plekken op de universiteitscampus worden ook genoemd. Studenten willen meer ruimte in de UB en ook in het DE café. Een ander punt wat ons zelf ook al was opgevallen is de drukte bij de draaideur. De hoofdingang van het Grotius is volgens veel studenten toch iets te klein voor het grote aantal mensen dat er doorheen moet.

 

Online
Niet alleen over tastbare dingen werden verbeterpunten gegeven maar ook over de online voorzieningen voor de rechtenstudenten. Het meest genoemde punt onder dit kopje is overduidelijk de weblectures. Niet veel colleges blijken weblectures beschikbaar te stellen maar er is wel heel veel vraag naar bij de studenten. Dit is een onderwerp waar de USR en FSR ook al mee bezig zijn. Een andere optie wordt ook genoemd. Een student doet een voorstel voor meer gebruik van kennisclips. Er werden meer goede ideeën genoemd door de studenten. Een student zou het en goed idee vinden als er een grote databank of site zou zijn voor alle samenvattingen voor alle studies aan de universiteit. Studenten zouden als laatste ook nog meer uniformiteit op Blackboard willen zien. Alle docenten doen nu telkens alles op hu eigen manier maar ze zouden daar meer richtlijnen voor willen zien.

Onderwijs
Ook bij dit onderwerp was er één punt wat zeer vaak is genoemd. Het gaat om het afschaffen van de verplichte werkgroepen en daarmee ook het verminderen van de werkdruk en studiebelasting. Over onderwijs zijn nog meer dingen gezegd. Een student vindt dat de studieadviseurs te streng zijn en dat zou wel iets minder mogen. Iemand anders vindt de BSA regeling te streng en vindt dat die norm naar onder moet. Er kunnen ook een heleboel dingen beter geregeld en georganiseerd worden volgens de rechtenstudenten. De roosters kunnen beter en met minder gaten, de communicatie tussen studenten en docenten kan beter en sommige vakken kunnen beter worden georganiseerd. Het vak waar we het meeste over horen is ‘burgerlijk recht’. Meerdere studenten vinden de aanpak van het vak niet fijn. Bij anderen vakken storen de studenten zich aan het feit dat je zonder het halen van de essays uiteindelijk je thesis niet kan schrijven. Daarbij zijn er ook te weinig onderwerpen voor de thesis.

 

Andere concrete verbeterpunten die werden genoemd:

  • Meer stopcontacten in studieruimten
  • Het is heel erg koud in de rechtenbibliotheek
  • Meer ruimte in de fietsenstallingen
  • Minder problemen met printen op de universiteit
  • Duidelijkheid over de examenprocedures
  • Geen colleges om 08.30 uur