Campusronde bij Managementwetenschappen

Op een zonnige 16 oktober ging AKKUraatd langs bij de Faculteit der Managementwetenschappen (FdM). Door het lekkere weer kunnen we buiten in de Thomas van Aquinostraat staan. Dit zal de laatste keer zijn want de faculteit gaat verhuizen naar het Gymnasion. Een groepje studenten laat weten dat ze hier blij mee zijn en hopen dat er meer licht is in het nieuwe gebouw. Wil je weten wat de studenten van FdM nog meer vinden, dan lees vooral verder!

Goed onderwijs
De studenten op FdM hebben veel commentaar op de werkgroepen van hun cursussen. Een paar studenten laten weten dat de werkdruk van de werkgroepen te hoog ligt. Ook zijn er bij het inschrijven bij een paar cursussen niet genoeg werkgroepen waarna het lang duurt voordat er genoeg plekken geregeld zijn. Bij de premaster Bestuurskunde hebben studenten opdrachten gekregen nog vóór het eerste college wat ze heel onhandig vonden zonder uitleg. Bestuurskundestudenten laten ook weten dat ze het onzin vinden om werkgroepen aan een cursus toe te voegen puur om de contacturen te verhogen. Als er werkgroepen bij een cursus zitten moeten deze wel een toegevoegde waarde hebben.

Een student laat ons weten dat hij de stof voor de colleges graag vóór aanvang online zou willen hebben. Hij snapt dat niet alles meteen op blackboard staat maar zou het bij aanvang van het college wel graag willen hebben zodat hij betere aantekeningen kan maken. Internationale studenten willen ook graag de cursushandleidingen sneller online hebben zodat ze eerder weten waar ze aan toe zijn. In die studiehandleiding mag er volgens anderen weer meer duidelijkheid zijn over de tentamenstof. Ze willen gedetailleerder weten wat nu wel en niet tentamenstof is. Meer duidelijkheid wordt vaker genoemd bij deze campusronde. Er mag ook meer duidelijkheid komen over de studeerbaarheid en het verwachtingsniveau van cursussen.

Veel studenten laten weten dat ze meer colleges opgenomen willen hebben omdat dit op meerdere studies op de faculteit tegenvalt. Een student oppert het idee om de colleges live mee te kunnen kijken. Dit zou fijn zijn voor studenten die niet alleen in Nijmegen studeren en/of nevenactiviteiten doen. Verder wordt nog besproken dat studenten die naar het buitenland gaan eerder een tentamenmogelijkheid moeten krijgen. Bij Geografie, Planologie en Milieu was dit niet mogelijk wat voor problemen zorgt voor de student. In de Master Bestuurskunde wordt gewerkt met een schema van telkens vier weken één cursus. Een student vindt dat het ‘gewone’ rooster, wat de andere studies hanteren, fijner is.

AKKUraatd heeft al jaren een verkiezingspunt over het bindend studieadvies  in haar programma staan. Afgelopen verkiezingen stond in ons programma dat we voor een dringend advies zijn en niet voor een bindend. Sommige studenten vinden het een goed idee maar een andere student laat weten dat het bindend studieadvies wel een goede regel is. De student vertelt zelfs dat het eigenlijk hoger (naar 48 studiepunten) zou moeten zijn.

Studentenleven voor iedereen!
Veel bekende onderwerpen op de campusronde komen ook bij Managementwetenschappen terug. De introductie wordt een paar keer genoemd. Een student die de introductie heeft gemist vind dat je daardoor ook veel informatie mist die je niet makkelijk in kan halen. Afgelopen tijd is in naar buiten gekomen dat de introweekenden plaats gaan maken voor een introfestival. AKKUraatd heeft hier een opinie-artikel over geschreven die te vinden is op onze site. Een paar studenten die hiervan op de hoogte waren vonden het jammer en zouden graag de weekenden behouden.

Ook de werkplekken en ruimtes op de faculteit werden besproken. Het valt veel studenten op dat de studeerplekken steeds drukker worden. Met name heel erg in TvA 3 en de universiteitsbibliotheek. Internationale studenten willen graag meer gezellige plekjes hebben waar je kan zitten om even pauze te nemen. Een student Bedrijfskunde zou het leuk vinden als alle verenigingskamers bij elkaar zouden zitten. Dit wordt binnenkort gerealiseerd in het nieuwe gebouw. Studenten willen ook graag meer plekken in de Refter. Ze zeggen daarbij dat ze wel heel erg tevreden zijn over het aanbod en menu in de Refter. Ten slotte horen we van studenten dat de diploma-uitreikingen flexibeler zouden moeten zijn.

Andere concrete verbeterpunten die werden genoemd:

  • Betere samenwerking en aansluiting tussen verschillende cursussen
  • Meer rekening houden met dyslexie (het liefst een eigen tentamenzaal)
  • Het Engels van docenten moet beter
  • Salarissen moeten omhoog (door medewerker)
  • Verbeteren van de internetverbindingen
  • Het post-systeem moet duidelijker