Campusronde bij Sociale Wetenschappen

Het collegejaar is alweer een aantal weken bezig en dat betekent dat het voor AKKUraatd weer tijd is om de campus rond te gaan. We starten dit jaar met een bezoekje bij de faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Met een heerlijk kopje koffie of thee stonden we vorige week maandag (09-10-17) klaar om de meningen van studenten te vragen. Het was een geslaagde campusronde met veel input en verbeteringen die de studenten hebben aangedragen. 

Goed onderwijs
Een groot probleem wat bij veel studenten naar voren kwam is de internationalisering van de opleidingen. Veel cursussen worden omgezet naar het Engels maar veel studenten vinden dat de kwaliteit daardoor achteruit gaat. Vooral bij Psychologie zijn veel studenten ontevreden. Zo laat een student weten dat de colleges veel langdradiger worden met Engels als voertaal en dat de taal niet aansluit bij eindopdrachten die gaan over Nederlandse bedrijven. AKKUraatd is hier al meerdere jaren actief mee bezig en ook dit jaar houden we streng toezicht op de kwaliteit van internationalisering. Naast de klachten over de Engelse taal, laten de internationale studenten weten dat ze de aansluiting met Nederlandse studenten missen.

Naast Psychologie hebben we ook van andere studies op FSW concrete verbeterpunten binnengekregen. Bij Sociologie gaven de pre-masters aan dat ze meer dagcursussen zouden willen om meer voorkennis te verkrijgen voor bijvoorbeeld statistiek. Bij Artificial Intelligence vinden studenten het vervelend dat de colleges en tentamens door elkaar lopen. Ze zouden graag, net als de rest, een tentamenperiode willen. Bij Pedagogische Wetenschappen speelt hetzelfde probleem. Daarnaast vinden zij dat er een hoge werkdruk is en zouden ze graag een minoroverzicht willen hebben.  

De Radboud Universiteit biedt samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan. Van deze opleiding hebben we ook een paar studenten gesproken. Die studenten vertelde dat ze de rooster niet goed op elkaar aansluiten en dat dat voor problemen kan zorgen. Met die problemen kunnen ze of op de universiteit of op de HAN terecht maar ze missen één centraal aanspreekpunt. Ook zouden ze graag een eigen studievereniging hebben waar ze ook met die vragen terecht kunnen.

Er werden veel punten aangehaald wat betreft ICT. Studenten hebben moeite met het instellen van de WIFI en/of printen op hun telefoons en pc’s. Door deze problemen kwamen ze erachter dat het handig zou zijn als er in elk gebouw een balie zou zijn waar je vragen kunt stellen over ICT kwesties. Een paar studenten zouden graag een werkplek willen hebben met Apple software zodat ze daar met designprogramma’s kunnen werken. Ook zijn er veel positieve punten genoemd. Studenten waren bijvoorbeeld tevreden over de opnames van colleges en ondervonden bijna geen problemen daarmee in tegenstelling tot klachten die we andere jaren daarover kregen.

Net als voorgaande jaren kregen we feedback binnen op de werkplekken voor studenten. De ‘stille kelder’ in TvA 6 wordt als onprettig ervaren en zit vaak vol. In de werkgroepzalen van TvA 8 zijn te weinig stopcontacten volgens studenten waardoor ze niet altijd hun laptop kunnen gebruiken in werkcolleges. De studenten van FSW missen ook werkplekken voor groepen in het Spinozagebouw. In de pauzes vinden studenten dat er überhaupt te weinig zitplekken zijn in het gebouw.

Studentenleven voor iedereen!
Als AKKUraatd vinden wij dat iedereen het beste uit zijn of haar studentenleven moet kunnen halen en daar zijn voorzieningen voor nodig. Ook daarover hebben we veel input gekregen. Een van de studenten kwam naar ons toe met een van onze letterlijke punten uit het verkiezingsprogramma: gratis Nederlandse taalcursussen voor buitenlandse studenten. De huidige cursussen die worden aangeboden vond de student veel te duur maar zou het wel heel handig vinden om die cursus makkelijk te kunnen volgen.

Ook hebben we feedback gekregen over de studieverenigingen en de introductie. Een paar studenten Pedagogische Wetenschappen zouden graag kleinere groepen willen in de introductie. Die groepjes zouden volgens hen dan vaker onderling kunnen wisselen. Ook de na-intro voor de pre-masters zou beter gemengd kunnen worden. Studenten vinden dat ze te weinig studiegenoten kennen na de introductie. De sfeer binnen de studieverenigingen is heel goed, geven de studenten aan. Eén student die bekend is met het besturen van de studieverenigingen vind dat er toch moet worden nagedacht over het voltijd besturen.

Er zijn nog meer klachten en ideeën geopperd omtrent een beter studentenleven. Een student kwam met het idee om meer waterkraantjes neer te zetten op de campus. Er waren klachten over de koffie op sommige plekken op de campus. En tot slot werd er zoals elke campusronde bij FSW vaak geklaagd over de slecht en langzaam opengaande schuifdeur in Spinoza.

Andere concrete verbeterpunten die werden genoemd:

  • Toegankelijker vakken en studies volgen op een andere faculteit
  • Studieadviseur die zich focust op de persoon zelf in plaats van de studie
  • Meer werk in de colleges zelf in plaats van alleen thuis
  • Een makkelijk vindbare plattegrond met alle lokalen
  • Bij alle vakken een statistisch overzicht geven bij cijfers in OSIRIS
  • Meer overzicht en structuur op Blackboard
  • Eerder aankondigen als vakken overgaan op Engels
  • Mooie ‘groene’ campus!