De Campus rond bij FNWI!

Hey actieve sitebezoeker,

We zijn met de campusronde verder gegaan en zijn uitgekomen bij de Bèta’s. Ben jij benieuwd wat er op het Huygensgebouw speelt? Dan hebben wij hieronder het antwoord! (Spoilers: Men mistte de kerstboom wel erg.) Met ons bezoek aan het Huygens en daarmee de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica hebben we dit jaar weer iedere faculteit gehad. Dus faculteiten, alvast tot volgend jaar.

Campusronde FNWI Verslag                   14-12-16

Voor de laatste campusronde van dit kalenderjaar streken we neer bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Gewapend met koffie, thee en post-it’s stonden we in de pauze klaar om te praten over het onderwijs aan de bèta-faculteit van Nijmegen. Wat kan er beter? Behalve dat veel studenten bij FNWI aangaven de kerstboom te missen, waren er meer verbeterpunten. We hebben de input verwerkt in de vier pijlers uit ons verkiezingsprogramma.. Als je alleen de concrete punten wilt lezen, scroll dan naar beneden voor een beknopt overzicht.

Goed onderwijs

Een van de punten die meermaals naar voren kwam, was kritiek op horloges en klokken. Enerzijds is er kritiek op het feit dat er geen horloges meer gedragen mogen worden tijdens tentamens, maar anderzijds dat er op veel plekken geen klokken zijn die op tijd staan of niet goed leesbaar zijn. Dat hangt nauw met elkaar samen. Het verbieden van horloges was minder een probleem geweest als de klokken duidelijk leesbaar zijn en op tijd staan. De rector heeft gezegd dat er gewoon altijd goede klokken moeten zijn, dus wanneer het niet zo is roepen we studenten vooral op om een klacht in te dienen bij faculteitsbesturen, die verantwoordelijk voor de klokken zijn. Uiteraard zullen we deze kwestie in de gaten blijven houden.

Verder kregen we een verpunterpunt binnen over het huidige beleid voor studenten die extra tijd krijgen bij tentamens. We kregen het voorbeeld van een student die een week van tevoren te horen kreeg dat ze de zelf ruimte moest regelen voor het tentamen, maar toen ze dit probeerde te regelen, werd haar verteld dat dit twee weken van tevoren had moeten gebeuren. De communicatie binnen faculteiten kan dus een stuk sterker.
Overigens geldt dat ook voor de universiteit in het geheel. Meermaals is communicatie aangedragen als verbeterpunt voor de universiteit, op meerdere manieren. Zo kan de informatie over het onderwijs het in algemeen beter: studenten geven aan het lastig te vinden om uit te vinden om uit te zoeken hoe je minoren of vakken aan andere faculteiten kan volgen, of om uit te vinden welke masters aansluiten bij jouw bachelor. Vaak blijkt er meer mogelijk te zijn dan studenten denken, maar de informatie is moeilijk te verkrijgen. 

Ook de informatieterugkoppeling over onderwijs (bijvoorbeeld enquetes en valuaties) zou beter kunnen. Er zou een grote slag geslagen kunnen worden op het gebied informatievoorziening als de RU haar site aan zou passen.  Een verbeterpunt wat ook aansluit bij informatievoorziening is dat er geen standaardsysteem bestaat voor stages, waar wel aangewerkt zou worden. We zullen dit laatste punt neerleggen bij de FSR.

Een ander punt is het verbeteren van de doceerkwaliteiten van docenten, of zoals het mooi verwoord op ons briefje stond: “leer docenten doceren”. Onderzoekers aan de universiteit hebben vaak ook een deeltijdaanstelling voor onderwijs, terwijl veel academici daar helemaal niet voor opgeleid zijn.

Wat betreft goed onderwijs waren er ook nog wat praktische verbeterpuntjes, bijvoorbeeld dat kleurkrijt van toegevoegde waarde zou zijn en dat lang niet alle krijtborden ver genoeg omhoog kunnen.

Bruisend studentenleven

Een veel gehoorde wens van studenten in het Huygensgebouw is een pinautomaat in het gebouw zelf. De dichtstbijzijnde pinautomaat is het Erasmusplein, terwijl veel studenten van FNWI eigenlijk altijd onderwijs volgen in het Huygens.

Verder zouden studenten graag ruimere openingstijden zien de Library of Science maar ook van de kantine. Avondeten is niet beschikbaar in het Huygensgebouw, maar hertentamens vinden wel eens plaats in de avond (rond 18:00). Als je college hebt tot 17:30 is het onmogelijk om nog wat eten te halen in de Refter. Ruimere openingstijden zijn daarom meer dan welkom. Bovendien komt dat ook goed onderwijs ten goede.

We kregen ook wat verbeterpunten over toiletten binnen. De capaciteit van de toiletten in de Noordgang zou beter kunnen maar het gebrek aan wifi op de wc aldaar is nog vaker als verbeterpunt aangedragen. Een ander gebouwspecifiek irritatiepunt is de klimaatbeheersing. Op sommige plekken, zoals 3.04, is het vaak erg koud.

Sterke medezeggenschap

Over de vakenquetes kwamen ook enkele suggesties binnen. Zo is er genoemd dat de vakenquêtes minder toegevoegde waarde hebben nu er minder vragen zijn om in te vullen. Een punt dat ook vaker naar voren kwam is het opnemen van vragen over student-assistenten in de enquetes. Studenten komen natuurlijk wel in aanraking met ze en dragen ook bij aan een vak, maar kunnen er niet hun ei over kwijt. Tevens is dat ook een manier feedback te geven aan student-assistenten, die ze te weinig krijgen.

Een duurzame universiteit

Een hele concrete tip die we binnen kregen over duurzaamheid was over de hoeveelheid water die er uit een kraan komt. Dat zou niet meer dan een halve liter hoeven zijn, omdat dat genoeg is om je handen mee te wassen en je er precies een flesje mee kan vullen. Een hele praktische bespaartip!

Een suggestie waar wij als AKKUraatd het zeer mee eens zijn is dat er een soort duurzaamheidscentrum zou moeten komen op de universiteit. Nu zijn er heel erg veel losse organisaties die zich bezig houden met duurzaamheid maar er is geen overzicht welke initiatieven zich op de universiteit hier mee bezig houden. Door één duurzaamheidscentrum op te richten, kunnen er krachten gebundeld worden.

  • Leesbare klokken met de juiste tijden > faculteitsbestuur
  • Verbetering communicatie/informatievoorziening > in de USR
  • kleurkrijt + krijtborden verder omhoog                                             > FSR
  • Onderwijsskills van docenten verbeteren
  • Pinautomaat in het Huygens
  • Verruiming openingstijden > FSR?
  • Betere klimaatbeheersing > FSR
  • Betere wifi > USR
  • Student-assistenten opnemen in de vakenquêtes > OLC’s
  • Oprichten duurzaamheidscentrum

Na de kerstvakantie beginnen we weer met een nieuwe ronde langs alle faculteiten, want in onderwijsland kan er in korte tijd veel veranderen. In het tweede semester komen we terug om opnieuw jullie stem te horen!