AKKUraatd doet verslag van de 129e GV

Tijdens de tweede Gezamenlijke Vergadering (OGV) van het academisch jaar 2018-2019 zijn weer verschillende onderwerpen aan bod gekomen, zoals de Radboud Honours Academy, WOinActie, het BSA en het privacy-beleid van de Radboud Universiteit. 
 
Een van de meest belangrijke thema’s waar afgelopen OGV over gesproken is, was het meerjarenplan van de Honours Academy, waar AKKUraatd na intensief debat mee heeft ingestemd. AKKUraatd geeft het College van Bestuur graag de kans om het doel wat ze hebben gesteld wat betreft de Honours Academy te verwezenlijken. Natuurlijk zullen wij het proces kritisch blijven volgen.
 
Een ander belangrijk punt was WOinActie. In december zullen
Verder lezen

AKKUraatd doet verslag van de 128e GV

[English text below.] 

Op de eerste Gezamenlijke Vergadering (OGV) van dit academisch jaar stonden verschillende onderwerpen op de agenda, zoals een evaluatie van RUQuest en het beleidsplan van de Universiteitsbibliotheek (UB). De AKKUraatd fractieleden hadden echter vragen over andere onderwerpen.

Fractielid Gijs Kooistra uitte tijdens de GV zijn zorgen over het feit dat studenten niet zijn vertegenwoordigd bij de besprekingen over werkdruk. De fractie is van mening dat werkdruk die bij docenten speelt zijn weerslag heeft op de onderwijskwaliteit. Het College van Bestuur heeft toegezegd met de GV te kijken naar mogelijkheden om studenten meer bij dit traject te betrekken. …

Verder lezen

AKKUraatd doet verslag van de 127e GV

Tijdens de Overlegvergadering van 2 juli d.d. stonden veel uiteenlopende onderwerpen op de agenda, zoals studentenwelzijn, de begroting en Regeling FOndS. Deze thema’s zijn voor AKKUraatd zeer belangrijk en we hebben onze standpunten dan ook niet onder stoelen of banken geschoven.

Studentenwelzijn

Tijdens de overlegvergadering werd studentenwelzijn besproken, een belangrijk thema voor AKKUraatd. In het stuk werden de vorderingen omtrent studentenwelzijn besproken sinds de welzijnsenquête die de RU afgelopen jaar op initiatief van de USR heeft uitgevoerd. AKKUraatd is teleurgesteld over de geringe stappen die tot dusver zijn gezet om het studentenwelzijn te verbeteren en is van mening dat er …

Verder lezen

AKKUraatd doet verslag van de 126ste GV

Afgelopen maandag 14 mei zaten onze vier USR-leden weer in de Aula voor de een-na-laatste Gezamenlijke Vergadering (GV) van dit jaar. Net als vorige keer bespreken de leden van Universitaire Studentenraad, Ondernemingsraad en College van Bestuur vooral zaken die voor personeel van belang zijn. Toch komt ook een aantal punten aan de orde die studenten raken.

Voor studenten is onderwijskwaliteit misschien wel het belangrijkste waar de GV invloed op heeft. Niet voor niets is goed onderwijs al jarenlang een van de pijlers van AKKUraatd. Dat is hard nodig, want een grotere focus op en waardering voor onderzoek in plaats van

Verder lezen

AKKUraatd doet verslag van de 125e GV

Maandag 9 april vond de Gezamenlijke Vergadering weer plaats, waarbij onze USR-leden in overleg treden met het College van Bestuur (CvB). De agenda voor het overleg was vrij kort en betrof vooral medewerkersgerelateerde zaken: wijzigingen van de Arbowet en een presentatie over de doorlichting van kolommen, waarbij verschillende afdelingen van de RU onder de loep worden genomen.

Privacy

Tijdens de mededelingen van het College van Bestuur geeft CvB voorzitter Daniël Wigboldus aan dat de RU op dit moment de mogelijkheden aan het verkennen is om de privacy van studenten en medewerkers beter te waarborgen. Zo wordt er gekeken naar het …

Verder lezen