ActiviteitenCampusrondes

De Campus rond bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Afgelopen dinsdag (21-03-2017) waren wij aanwezig op de faculteit der Rechtsgeleerdheid om daar te studenten te vragen naar hun tips en tops over de universiteit! Hoewel volgens één van de studenten de deur van de bieb wel eens een keer geolied mocht worden, hield het gepiep ze niet tegen om even met ons te gaan kletsen. De volgende punten kwamen naar voren op deze dag:

Goed onderwijs

Goed onderwijs kan gerealiseerd worden dankzij goede onderwijsfaciliteiten; hier hadden de studenten nog wel een dingetje over. Bij Rechtsgeleerdheid bleken de weblectures niet altijd beschikbaar te zijn. Daarnaast wilden de studenten graag meer informatie wanneer zij zich wel of niet konden inschrijven voor een werkgroep. Daarbij kon het gebruik van Blackboard door docenten nog wel geoptimaliseerd worden. Ten slotte bleken de herkansingen van rechten niet altijd goed aan te sluiten op het rooster.

Een bruisend studentenleven en goede faciliteiten

Goede faciliteiten zijn voor veel studenten een belangrijk punt. Gelukkig waren enkele studenten hierover al erg tevreden (de woorden “tevreden” en “alles goed” werden deze dag gelukkig ook in de mond genomen). Eén van de studenten die wij spraken was bijvoorbeeld erg te spreken over de manier waarop internationale studenten verwelkomd werden. Daarnaast was een andere student blij dat de bieb van het Grotius lang open is.

Maar aan de bibliotheek in het Grotius waren ook verbeterpunten op te merken. Zo was er te weinig rust in de bieb en mochten er wel meer stilte plekken komen. Ook zouden studenten het fijn vinden als de bieb ook open zou zijn op zondag tijdens tentamenperioden. Het gebrek aan computers in de bibliotheek van het Grotius was ten slotte ook een punt dat beter kon.

Na een paar uur studeren verdienen deze studenten natuurlijk ook wel een goede pauze. Een magnetron, lunch die beschikbaar is buiten lunchtijden, en een D.E.-koffieapparaat in het Grotius zouden die pauzes nog net een stukje beter maken. Even op je telefoon je social media doorstruinen is daarbij ook wel prettig soms, maar helaas werkt de wifi op je telefoon niet altijd even optimaal op de campus.
Ten slotte wilde één van de studenten ook dat er meer mogelijkheden zouden komen zodat je naast je studie meer kan ondernemen; flexibel je collegegeld betalen zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Gelukkig zijn de sterke vrouwen van AKKUraatd hier al hard voor aan het strijden!

Een duurzame universiteit
AKKUraatd is natuurlijke hartstikke blij dat er nu al afval gescheiden kan worden in de Centrale Bibliotheek; maar het kan nog beter! Een rechtenstudente merkte daarom terecht op dat deze afvalbakken ook wel in de bibliotheek van het Grotius geplaatst mochten worden.

De concrete verbeterpunten
• Weblectures bij rechten niet altijd beschikbaar
• Meer informatie bij rechten wanneer studenten zich wel/niet kunnen inschrijven voor werkgroepen
• Gebruik Blackboard door docenten Rechtsgeleerdheid kan geoptimaliseerd worden
• Herkansingen rechten sluiten niet altijd goed aan op op rooster
• Meer rust in de bibliotheek van het Grotius
• Meer computers in bibliotheek Grotius
• Bibliotheek Grotius ook open op zondag
• Een magnetron beschikbaar stellen voor studenten
• Lunch ook beschikbaar in Grotius buiten lunchtijden
• Een D.E.-koffiezetapparaat in het Grotius
• Wifi beter laten werken op telefoon op de campus
• Flexibel je collegegeld kunnen betalen
• Afval kunnen scheiden in bibliotheek van het Grotius.